מעבר לכיתה ז'

המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים הינו שינוי משמעותי בחייהם של התלמידים והוריהם. השינוי כולל בין השאר מעבר למקום שונה, מפגש עם צוות מורים חדש והיכרות עם תלמידים חדשים. יחד עם זאת השינוי הוא גם רגשי: מצד אחד תחושה של התרגשות לקראת החוויות החדשות שצפויות בחטיבת הביניים ומצד שני חוסר וודאות שמציפה פחדים ואף קשיים.

תוכנית מעברים
במסגרת תוכניות המעברים שאנו מובילים במועצה יחד עם הצוותים בבתי הספר אנו מלווים את התלמידים וההורים במעבר החשוב על מנת שיעשה באופן המיטבי. תוכניות המעברים כוללות מפגשים עם יועצות היסודי וחט"ב, ביקורים בבתי הספר החדשים, הנגשת המידע הדרוש להורים וטיול מעברים משותף לאור ירח, לכל תלמידי השכבה בעמק.

רישום ושיבוץ
אם אתם מתגוררים בפועל באחד מיישובי המועצה וילדכם מסיימים כיתה ו' באחד מבתי הספר היסודיים בעמק במעיינות, השיבוץ לכיתה ז' הוא לפי אזור המיפוי אליו משתייך הישוב בו אתם מתגוררים.
מכתב על אופן הרישום לבית הספר התיכון ישלח אליכם לאחר חופשת הפסח על ידי בתי הספר של עמק המעיינות: גאון הירדן-דרכא ושק"ד-דרכא.
הרישום יעשה על ידכם ההורים בבית הספר אליו אתם מעוניינים לשלוח את ילדיכם.
אם מסיבה כלשהי לא קיבלתם מכתב, תוכלו לבדוק זאת במזכירות בית הספר:
מזכירות גאון הירדן דרכ"א 04-6851831
מזכירות שק"ד דרכ"א 04-8551036

רישום לתושבים שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים

הרישום לתושבים חדשים המגיעים להתגורר ביישובי המועצה במהלך שנת הלימודים או לתושבים שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים.

לפירוט תהליך הרישום>>

רישום תלמידים מחוץ לאזור המיפוי

בשני מקרים יש לבצע רישום תוך שינוי אזור המיפוי:

  • אם אתם גרים בעמק המעיינות ומעוניינים לשלוח את ילדיכם למוסד חינוכי אשר אינו באזור המיפוי של הישוב בו אתם גרים.
  • אם אתם גרים בישוב מחוץ למועצה שאינו נמצא באזור המיפוי של אחד ממוסדות החינוך בעמק המעיינות ואתם מעוניינים להירשם למוסד זה.

לפירוט תהליך הרישום>>

ביטול רישום

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לרשות אחרת.
ללא הסדרת ביטול הרישום לא ניתן לבצע רישום ברשות אחרת.
באם יאושרו לימודים במוסד חינוכי שאינו באזור הרישום והמיפוי של התלמיד/ה, יחולו על ההורים עלויות אגרות תלמידי חוץ, הסדרת הסעות וכל הנובע מכך.

לפירוט תהליך ביטול רישום >>

העברה בין מוסדות חינוך באמצע חטיבת גיל

קיימת חשיבות רבה לשילובו של כל תלמיד במסגרת לימודית בה נמצאים תלמידים מהישוב בו הוא מתגורר. המועצה עושה ככל שניתן כדי למצות את מירב האפשרויות במסגרת המוסד בו הוא לומד.
עם זאת, בשל סיבות שונות, קיים לעיתים צורך להעביר את התלמיד למסגרת לימודית אחרת.

לפירוט תהליך העברה>>

ערעור

מכתב ערעור ניתן לשלוח למזכירת אגף החינוך בתוך שבועיים מתאריך קבלת התשובה.

סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך
04-6848210
04-6848310