ביטול רישום

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לרשות אחרת.
ללא הסדרת ביטול הרישום לא ניתן לבצע רישום ברשות אחרת.
באם יאושרו לימודים במוסד חינוכי שאינו באזור הרישום והמיפוי של התלמיד/ה, יחולו על ההורים עלויות אגרות תלמידי חוץ, הסדרת הסעות וכל הנובע מכך.

 

הנחיות לבקשת ביטול רישום:

  1. יש למלא את טופס הבקשה לביטול רישום>>
  2. לשליחת הטופס הקליקו כאן >>

 

לפרטים:

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך