The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

activities

טוען...
שם החוג שם הקבוצה גיל מרכז ימי פעילות הערות מחיר פרטים
שם החוג: חינוך חברתי - רוויה שם הקבוצה: חינוך חברתי רוויה גיל: ילדים 7-12 מקום: רוויה ימי פעילות: הערות: כיתות א-ו חוגים והעשרה מחיר: 90.00 ₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: חינוך חברתי רוויה

מרכז: רוויה

קבוצת גיל: ילדים 7-12

מדריך:

זמן פעילות

מתאריך: 10/09/2023

עד תאריך: 30/06/2024

יום :

עלות והרשמה

90.00 ₪
(מחיר לחודש)

להרשמה לחוג לחצו כאן


מתקיים במועדון ברוויה מדריכה - אלינה סולונסקי שעות הפעילות משתנות
כיתות א-ו
חוגים והעשרה
שם החוג: חינוך חברתי רוויה שם הקבוצה: חינוך חברתי רוויה גיל: ילדים 7-12 מקום: רוויה ימי פעילות: הערות: כיתות א-ו חוגים והעשרה מחיר: 90.00 ₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: חינוך חברתי רוויה

מרכז: רוויה

קבוצת גיל: ילדים 7-12

מדריך:

זמן פעילות

מתאריך: 10/09/2023

עד תאריך: 30/06/2024

יום :

עלות והרשמה

90.00 ₪
(מחיר לחודש)

להרשמה לחוג לחצו כאן


מתקיים במועדון ברוויה מדריכה - אלינה סולונסקי שעות הפעילות משתנות
כיתות א-ו
חוגים והעשרה
שם החוג: חינוך חברתי רחוב שם הקבוצה: חינוך חברתי א-ח גיל: ילדים 7-12 מקום: מושב רחוב ימי פעילות: הערות: כיתות א-ח מחיר: 90.00 ₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: חינוך חברתי א-ח

מרכז: מושב רחוב

קבוצת גיל: ילדים 7-12

מדריך:

זמן פעילות

מתאריך: 01/03/2024

עד תאריך: 30/06/2024

יום :

עלות והרשמה

90.00 ₪
(מחיר לחודש)

להרשמה לחוג לחצו כאן


במושב רחוב
כיתות א-ח
שם החוג: חינוך חברתי שדי תרומות שם הקבוצה: חינוך חברתי שדי תרומ גיל: ילדים 7-12 מקום: מתנ"ס עמק המעיינות ימי פעילות: הערות: כיתות א-ו מחיר: 110.00 ₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: חינוך חברתי שדי תרומ

מרכז: מתנ"ס עמק המעיינות

קבוצת גיל: ילדים 7-12

מדריך:

זמן פעילות

מתאריך: 01/03/2024

עד תאריך: 30/06/2024

יום :

עלות והרשמה

110.00 ₪
(מחיר לחודש)

להרשמה לחוג לחצו כאן


מתקיים במועדון בשדי תרומות מדריכה - יובל בן חיים שעות הפעילות משתנות
כיתות א-ו
שם החוג: חינוך חברתי תל תאומים שם הקבוצה: מנהיגות לחדשים גיל: נוער 13-18 מקום: תל תאומים ימי פעילות: יום ד: 20:30-22:00
הערות: כיתות ט-י חוגים והעשרה מחיר: 300.00 ₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: מנהיגות לחדשים

מרכז: תל תאומים

קבוצת גיל: נוער 13-18

מדריך:

זמן פעילות

מתאריך: 01/03/2024

עד תאריך: 30/06/2024

יום ד:
20:30-22:00

עלות והרשמה

300.00 ₪
(מחיר לתקופה)

להרשמה לחוג לחצו כאן


מתקיים פעמיים בחודש במועדון בתל תאומים מיועד לתמידי כיתות ט + י מנחה - רכזת הנוער עם מנחים חיצוניים
כיתות ט-י
חוגים והעשרה
שם החוג: חינוך חברתי תל תאומים שם הקבוצה: מנהיגות לרשומים גיל: נוער 13-18 מקום: תל תאומים ימי פעילות: יום ד: 20:30-22:00
הערות: כיתות ט-י חוגים והעשרה מחיר: 120.00 ₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: מנהיגות לרשומים

מרכז: תל תאומים

קבוצת גיל: נוער 13-18

מדריך:

זמן פעילות

מתאריך: 01/03/2024

עד תאריך: 30/06/2024

יום ד:
20:30-22:00

עלות והרשמה

120.00 ₪
(מחיר לתקופה)

להרשמה לחוג לחצו כאן


מתקיים פעמיים בחודש במועדון בתל תאומים מיועד לתמידי כיתות ט + י מנחה - רכזת הנוער עם מנחים חיצוניים
כיתות ט-י
חוגים והעשרה
שם החוג: חינוך חברתי תל תאומים שם הקבוצה: מסלול מלא גיל: ילדים 7-12 מקום: תל תאומים ימי פעילות: יום ג: 12:30-16:00
יום ו: 08:00-12:30
הערות: כיתות א-ו חוגים והעשרה מחיר: 370.00 ₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: מסלול מלא

מרכז: תל תאומים

קבוצת גיל: ילדים 7-12

מדריך:

זמן פעילות

מתאריך: 01/01/2024

עד תאריך: 30/06/2024

יום ג:
12:30-16:00
יום ו:
08:00-12:30

עלות והרשמה

370.00 ₪
(מחיר לחודש)

להרשמה לחוג לחצו כאן


מתקיים במבנה החינוך בתל תאומים בהובלת - רוני חלמיש מתקיים בימי שלישי ושישי + עוד יום אחה"צ באופן קבוע ( יתואם בהמשך)
כיתות א-ו
חוגים והעשרה
שם החוג: חינוך חברתי תל תאומים שם הקבוצה: מסלול נוער גיל: נוער 13-18 מקום: תל תאומים ימי פעילות: הערות: כיתות ז-יב חוגים והעשרה מחיר: 110.00 ₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: מסלול נוער

מרכז: תל תאומים

קבוצת גיל: נוער 13-18

מדריך:

זמן פעילות

מתאריך: 01/01/2024

עד תאריך: 30/06/2024

יום :

עלות והרשמה

110.00 ₪
(מחיר לחודש)

להרשמה לחוג לחצו כאן


מתקיים במבנה החינוך בתל תאומים בהובלת - רוני חלמיש אין יום קבוע- הודעות יצאו בנפרד
כיתות ז-יב
חוגים והעשרה
שם החוג: חינוך חברתי תל תאומים שם הקבוצה: מסלול שישי גיל: ילדים 7-12 מקום: תל תאומים ימי פעילות: יום ו: 08:00-12:30
הערות: כיתות א-ו חוגים והעשרה מחיר: 220.00 ₪ פרטים: מידע והרשמה

מידע

קבוצה: מסלול שישי

מרכז: תל תאומים

קבוצת גיל: ילדים 7-12

מדריך:

זמן פעילות

מתאריך: 01/01/2024

עד תאריך: 30/06/2024

יום ו:
08:00-12:30

עלות והרשמה

220.00 ₪
(מחיר לחודש)

להרשמה לחוג לחצו כאן


מתקיים במבנה החינוך בתל תאומים בהובלת - רוני חלמיש מתקיים בימי שישי ואחד מהימים אחה"צ באופן קבוע
כיתות א-ו
חוגים והעשרה