The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
שם סוג(מורחב) מיקום טלפון דוא"ל מס ' תלמידים מס ' כיתות יישובים מזינים תאור אתר
ביכוריםיסודי ממלכתי דתירחוב04-6587915 [email protected]25510 כיתות בשילוב עולים מושבי ביכורה- תל תאומים, רחוב, רוויה ושדי תרומות, שלפים, רשפים, טירת צבי, מירב, מעלה גלבוע, עין הנציב, שלוחות, רותםבית הספר ממשיך בתהליכי צמיחה, פריחה, התחדשות והתפתחות ופועל בשלושה ערוצים מרכזיים שמרכיבים את הדרך החינוכית: הצוות מוביל למידה מתחדשת הכוללת עבודה במרחבי למידה, יצירה וחקר, דוגל בחינוך אישי ומקיים מודל לחונכות אישית של כל תלמיד ותלמידה. מעל הכל מחנכים את הילדים לאהבת התורה ועבודת ה' בשמחה וברצון, ורוקמים שיתופי פעולה בין העולמות השונים והמיוחדים של בית הספר תוך אווירה חמה ומשפחתית המייצרת קהילה רב תרבותית, פעילה ואכפתית. באתר בית הספר>> 
גאון הירדן דרכא עם חנמעל יסודי ממלכתי עם כיתות חינוך מיוחדנווה איתן04-6851830 [email protected]71032, מהן 9 כיתות תקשורת בתי"ס ממלכתיים בעמק המעיינות, בית אלפא, תלמידי חוץ מבית שאן, תלמידי חוץ מ- 21 רשויות (ח"מ)בית הספר דוגל במצוינות לימודית וחברתית על בסיס מיצוי כישורים אישיים, מקנה השכלה כללית ויהודית פלורליסטית, פועל לשילוב אוכלוסיות: מושבים, קיבוצים, נוער בסיכון, PDD. הערך המנחה את פעילויות בית הספר הוא "גשרים של שייכות ומחויבות" שמתוכו הוא מחנך למעורבות אזרחית וסביבתית ומדגיש ערכים ציוניים. חטיבת "נווה" - מיועדת לתלמידים על רצף האוטיזם בגילאי 12-21 מאזור הצפון, חלקם משתלבים בכיתות הרגילות ב"גאון הירדן". בית החינוך משלב את מגוון תלמידיו, מוריו ועובדיו בכל הפעילויות, כדי להגשים חיים משותפים המושתתים על תרומה הדדית בין כל הפרטים בחברה.באתר בית הספר >> בדף הפייסבוק >>  
גאון הירדן דרכאעל יסודי ממלכתי נווה איתן04-6851830 [email protected]71032, מהן 9 כיתות תקשורת בתי"ס ממלכתיים בעמק המעיינות, בית אלפא, תלמידי חוץ מבית שאן, תלמידי חוץ מ- 21 רשויות (ח"מ)בית הספר דוגל במצוינות לימודית וחברתית על בסיס מיצוי כישורים אישיים, מקנה השכלה כללית ויהודית פלורליסטית, פועל לשילוב אוכלוסיות: מושבים, קיבוצים, נוער בסיכון, PDD. הערך המנחה את פעילויות בית הספר הוא "גשרים של שייכות ומחויבות" שמתוכו הוא מחנך למעורבות אזרחית וסביבתית ומדגיש ערכים ציוניים. חטיבת "נווה" - מיועדת לתלמידים על רצף האוטיזם בגילאי 12-21 מאזור הצפון, חלקם משתלבים בכיתות הרגילות ב"גאון הירדן". בית החינוך משלב את מגוון תלמידיו, מוריו ועובדיו בכל הפעילויות, כדי להגשים חיים משותפים המושתתים על תרומה הדדית בין כל הפרטים בחברה.באתר בית הספר >> בדף הפייסבוק >>  
גיל הרך גשרמערכת לידה עד 6גשר052-3792961[email protected]  
גיל הרך חמדיהמערכת לידה עד 6חמדיה054-6880361[email protected]  
גיל הרך טירת צבימערכת לידה עד 6טירת צבי050-5734908[email protected] 
גיל הרך כפר רופיןמערכת לידה עד 6כפר רופין050-9199519[email protected] 
גיל הרך מירבמערכת לידה עד 6מירב052-3237688[email protected] 
גיל הרך מסילותמערכת לידה עד 6מסילות054-6754113[email protected] 
גיל הרך מעוז חייםמערכת לידה עד 6מעוז חיים053-3929928[email protected]  
גיל הרך מעלה גלבועמערכת לידה עד 6מעלה גלבוע050-6520111[email protected] 
גיל הרך נוה איתןמערכת לידה עד 6נווה איתן052-5494331[email protected] 
גיל הרך עין הנציבמערכת לידה עד 6עין הנציב052-3048881[email protected]  
גיל הרך נווה אורמערכת לידה עד 6נווה אור050-3231438[email protected]  
גיל הרך ניר דודמערכת לידה עד 6ניר דוד 054-8347566 [email protected]  
גיל הרך רשפיםמערכת לידה עד 6רשפים054-7731655[email protected]  
גיל הרך שדה אליהומערכת לידה עד 6שדה אליהו054-5640608[email protected]  
גיל הרך שדה נחוםמערכת לידה עד 6שדה נחום052-7733299[email protected]  
גיל הרך שלוחותמערכת לידה עד 6שלוחות053-3434458[email protected]  
גלעדעל יסודי ממלכתי חינוך מיוחדחמדיה04-6581698[email protected]9714כל הצפון - קריית שמונה, צפת, רמת הגולן, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, מגדל העמק והסביבה מסגרת ייחודית לבני נוער בגילאי 13-21 בעלי הפרעות רגשיות נפשיות ובעלי אינטליגנציה תקינה ומעלה. בית הספר מהווה מסגרת חינוכית-טיפולית-שיקומית לבני נוער שנפלטו ממסגרות החינוך הרגילות עקב בעיות הסתגלות בעיקר על רקע נפשי. בבית הספר מתקיימים לימודים פורמאליים במסגרת כיתתית (גם כהכנה לבגרות) וכן מופעלות תכניות מגוונות בתחומי הלימוד, הטיפול והשיקום הרגשי והתעסוקתי.באתר בית הספר>> 
גן אלהגני ילדים חינוך מיוחד 3-6 שניםמסילות6848210[email protected] גן תקשורת לתלמידים על הרצף האוטיסטי 
גן גפןגני ילדים 3-6 שניםרויה6848210רויה 
גן גפןגני ילדים 3-6 שנים, ממ"דבית יוסף6848210[email protected] בית יוסף, ירדנה 
גן דקלגני ילדים 3-6 שניםשדי תרומות6848210שדי תרומות 
גן זיתגני ילדים 3-6 שנים חב"דמנחמיה6848210[email protected] מנחמיה 
גן חצבגני ילדים 4-6 שניםתל תאומים6848210תל תאומים, רחוב 
גן כפירגני ילדים 3-6 שנים, מ"מירדנה6848210[email protected] ירדנה, בית יוסף 
גן מעיינותגני ילדים חינוך מיוחד 3-6 שנים שדה נחום6848210[email protected] גן שפתי הקולט תלמידים עם לקות שפתית 
גן רימוןגני ילדים 3-6 שנים ממ"דמנחמיה6848210[email protected] מנחמיה 
גן שקמהגני ילדים חינוך מיוחד 3-6 שניםמסילות6848210[email protected]  
גן תאנהגני ילדים 3-6 שנים, מ"ממנחמיה6848210[email protected] מנחמיה 
גן תהילהגני ילדים 3 שניםרחוב6848210רחוב, תל תאומים 
דקליםיסודי ממלכתיחמדיה04-6480867[email protected] 41417 מתוכן כיתת PDD על הרצף הגבוה וכיתה רגשית חמדיה, כפר רופין, מעוז חיים, נווה איתן, רוויה, רחוב, תל תאומים, שדי תרומות, נווה אור, ירדנה, בית יוסף, גשר, מנחמיה בית הספר מאמין כי למידה משמעותית מתרחשת מתוך סקרנות, חוויה וגילוי ומעצימה את תחושת המסוגלות והערך העצמי של הלומד והמלמד. אנו פועלים להצמחת יוזמות וליצירת שיתופי פעולה כלל קהילתיים, אשר יאפשרו לכל תלמיד ומורה לבטא את חזקותיו באמצעות מפגשים, חיבורים ויצירה משותפת. סביבות הלמידה המתפתחות בדקלים מותאמות לפרט ומכוונות לחוזקות התלמיד למיצוי מלוא הפוטנציאל הטמון בו (חינוך אישי). בבית הספר כיתת תקשורת על הרצף הגבוה וכיתה רגשית התנהגותית.באתר בית הספר>> 
דקלים עם חנ"מיסודי ממלכתי עם כיתות חינוך מיוחדחמדיה04-6480867 [email protected] 41417 מתוכן כיתת PDD על הרצף הגבוה וכיתה רגשית חמדיה, כפר רופין, מעוז חיים, נווה איתן, רוויה, רחוב, תל תאומים, שדי תרומות, נווה אור, ירדנה, בית יוסף, גשר, מנחמיהבית הספר מאמין כי למידה משמעותית מתרחשת מתוך סקרנות, חוויה וגילוי ומעצימה את תחושת המסוגלות והערך העצמי של הלומד והמלמד. אנו פועלים להצמחת יוזמות וליצירת שיתופי פעולה כלל קהילתיים, אשר יאפשרו לכל תלמיד ומורה לבטא את חזקותיו באמצעות מפגשים, חיבורים ויצירה משותפת. סביבות הלמידה המתפתחות בדקלים מותאמות לפרט ומכוונות לחוזקות התלמיד למיצוי מלוא הפוטנציאל הטמון בו (חינוך אישי). בבית הספר כיתת תקשורת על הרצף הגבוה וכיתה רגשית התנהגותית.באתר בית הספר>> 
דרוריסודי ממלכתי חינוך מיוחדמסילות04-6066006 [email protected] 6311 כיתות PDD על הרצף הבינוני נמוך 15 רשויות מכל אזור הצפון בית ספר אזורי לכיתות א'-ו' לתלמידים עם אוטיזם ולקויות תקשורת. בבית הספר פועל צוות רב מקצועי במטרה להקנות מיומנויות, הגברת עצמאות ותקשורת וקידום תפקודו של כל תלמיד בבית הספר, במשפחה ובחברה. בית הספר נמצא במתחם משותף עם בית הספר היסודי "רימון" והתלמידים זוכים לשילוב בדרכים ובאופנים שונים עם תלמידי בית הספר הרגיל. בית ספר "דרור" הינו ארגון חינוכי מיוחד, מורכב ורגיש מאוד. כל אחד מאנשי הצוות בבית הספר מהווה מסד חיוני, הכרחי ומשמעותי ביצירת רשת חינוכית וטיפולית לכל אחד מתלמידי ביה"ס והוריהם.באתר בית הספר>> 
חווה בעדן - חווה חינוכית חקלאיתגן - יב'חוות עדן04-6848280[email protected] גנים ובתי ספר של המועצהפעילות חווה בעדן >> 
מעון הדר מנחמיהמעון לידה עד 3מנחמיה054-2377738 
מעון חרצית ירדנהמעון לידה עד 3ירדנה052-7102504 
מעון ערבה - מושבי ביכורהמעון לידה עד 3ביכורה052-7112653 
עידן טכנולוגימרכז עידן04-6848263[email protected] פעילות עידן טכנולוגי >> 
רגבים בעמקעל יסודי חקלאי דתיטירת צבי04-60787171327על אזורי - מהעמק ומישובים מכל הארץפועל בקיבוץ טירת צבי כחלק ממוסדות ’רוח הגולן’ (ע"ר), לחיבור הנוער לאדמה ולעבודת האדמה, דרך חינוך לאהבת העמל ויגיע הכפיים, ומאמין שמתוך גילוי כוחותיו המעשיים יגיע הנער גם לגילוי עצמי ולחשיפת הכוחות הרוחניים שבו. התוכנית מכשירה את הנער לעבודה פיזית מאומצת ואיכותית, מקנה לו מוסר עבודה גבוה, מפתחת אחריות אישית ותורמת לבניית אישיותו. מבחינה לאומית, המטרה - להוות מענה לחקלאי ישראל, המתמודדים עם מחסור רב בידיים עובדות, חרוצות וזמינות, ולהקים כוח משימתי שיוכל לעזור לחקלאים שנאבקים על אדמתם.באתר בית הספר>> 
רימוןיסודי ממלכתימסילות04-6066286[email protected] 48718, מתוכן 2 כיתות תקשורת וכיתה ללקויות למידה רשפים, מסילות, ניר דוד, שדה נחום, שלפים, בית אלפא, בית השיטהבית הספר פועל על פי התפיסה ההומניסטית וחותר לטיפוח קשר אישי ולמידה שיתופית, לפיתוח לומד בעל מכוונות עצמית. בית הספר מהווה סביבה המאפשרת חיים משותפים של ילדים מהחינוך הרגיל, וילדים בעלי צרכים מיוחדים, בתפיסה חינוכית-ערכית, מערכתית וכוללת.באתר בית הספר>> 
רימון עם חנ"מרימוןחינוך מיוחדמסילות04-606628648718, מתוכן 2 כיתות תקשורת וכיתה ללקויות למידה רשפים, מסילות, ניר דוד, שדה נחום, שלפים, בית אלפא, בית השיטה בית הספר פועל על פי התפיסה ההומניסטית וחותר לטיפוח קשר אישי ולמידה שיתופית, לפיתוח לומד בעל מכוונות עצמית. בית הספר מהווה סביבה המאפשרת חיים משותפים של ילדים מהחינוך הרגיל, וילדים בעלי צרכים מיוחדים, בתפיסה חינוכית-ערכית, מערכתית וכוללת. בבית ספר 2 כיתות תקשורת וכיתה ללקויות למידה.באתר בית הספר>>     
שדותיסודי ממלכתי דתישדה אליהו04-6137200 [email protected] 27410טירת צבי, שדה אליהו, עין הנצי"ב, שלוחות, שלפים, מעלה גלבוע, מירב, רשפים, ירדנה, מושבי ביכורה, חמדת וכפר מחולה בית הספר נפתח בשנת הלימודים תשע"ט. בשנת הלימודים פועלות כיתות א'-ד', בכל שכבה 2 כיתות. בית הספר צומח ויצמח עד כיתה ו'. מקומו של בית הספר בלב השדות של קיבוץ שדה אליהו (חלק מקמפוס בתי הספר שק"ד ושק"ד-דרכא) מאפשר בנייה בחשיבה מרחבית הנותנת לבאים בשעריו חוויה של חדשנות פדגוגית, אסתטיקה ומקום לצמיחה וגדילה בצורה מיטבית. מספר התלמידים בבית הספר בכלל ובכתות בפרט מזמן יחס אישי ומשפחתי, הכרות על כל ילדי בית הספר והצוות החינוכי. 
שק"ד דרכאעל יסודי ממלכתי דתישדה אליהו04-8551036[email protected] 76037, מתוכן 8 כיתות חנ”מ ישובי עמק המעיינות, בקעת הירדן, הגולן וגליל תחתון, וכן מהעיר בית שאן בית הספר מבקש להעמיד תלמיד בעל ערכים אנושיים, ציוניים, עם יראת שמים שבצידה למידה, המחובר למדינה, לאזור ולישוב בו הוא גדל. בית הספר מצטיין בפעילות חברתית ענפה, בכבוד לאדם ובקשר חזק למדינה ולאדמה. תלמידי בית הספר מתנדבים במגוון מקומות, מתגייסים לסיוע ולעבודה חקלאית, ומתחנכים לערכי התנדבות ועשיה ציונית- יהודית. בבית הספר קיימות תוכניות של "תורה לשמה" ברוח ערכי תורה ועבודה. בבתי הספר 8 כיתות חינוך מיוחד לתלמידים עם קשיים רגשיים ולקויות למידה.באתר בית הספר>> 
שק"ד דרכא עם חנ"מעל יסודי ממ"ד עם כיתות חינוך מיוחדשדה אליהו04-8551036[email protected] 76037, מתוכן 8 כיתות חנ”מ ישובי עמק המעיינות, בקעת הירדן, הגולן וגליל תחתון, וכן מהעיר בית שאן בית הספר מבקש להעמיד תלמיד בעל ערכים אנושיים, ציוניים, עם יראת שמים שבצידה למידה, המחובר למדינה, לאזור ולישוב בו הוא גדל. בית הספר מצטיין בפעילות חברתית ענפה, בכבוד לאדם ובקשר חזק למדינה ולאדמה. תלמידי בית הספר מתנדבים במגוון מקומות, מתגייסים לסיוע ולעבודה חקלאית, ומתחנכים לערכי התנדבות ועשיה ציונית- יהודית. בבית הספר קיימות תוכניות של "תורה לשמה" ברוח ערכי תורה ועבודה. בבתי הספר 8 כיתות חינוך מיוחד לתלמידים עם קשיים רגשיים ולקויות למידה.באתר בית הספר>> 
שק"ד יסודייסודי ממלכתי דתישדה אליהו04-8864473 שלוחה 1 [email protected] 43420, מתוכן 2 כיתות חינוך מיוחד ללקויות למידה וכיתה רגשית טירת צבי, שדה אליהו, עין הנצי"ב, שלוחות, שלפים, מעלה גלבוע, מירב, בית יוסף, ירדנה, מנחמיה, מושבי ביכורה, חמדת, רותם, משכיות, כפר מחולה ושדמות מחולה בית הספר פועל להקניית בסיס משמעותי להתפתחותו התקינה של הילד, בתחום הדתי-אמוני, הלימודי, הערכי וההתנהגותי. בית הספר עמל על חינוכם של הילדים לחיות חיים של כבוד, אחריות ועשייה בדרך של תורה. בית הספר רואה עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה בתוכה הוא חי וממנה הוא יונק את ערכיו ואמונותיו; תוכניות הלימודים והערכים מותאמים לכך. תוכניות רבות משלבות את העשייה הבית ספרית עם אנשים ומקומות שסביבו כולל טיולים בסביבה החקלאית הקרובה ושיתוף ההורים בלימוד. בבית הספר 2 כיתות חינוך מיוחד ללקויות למידה וכיתה רגשית התנהגותית.באתר בית הספר>> 
שק"ד יסודי עם חנ"מיסודי ממ"ד עם כיתות חינוך מיוחדשדה אליהו04-8864473 שלוחה 1 [email protected] 43420, מתוכן 2 כיתות חינוך מיוחד ללקויות למידה וכיתה רגשית טירת צבי, שדה אליהו, עין הנצי"ב, שלוחות, שלפים, מעלה גלבוע, מירב, בית יוסף, ירדנה, מנחמיה, מושבי ביכורה, חמדת, רותם, משכיות, כפר מחולה ושדמות מחולה בית הספר פועל להקניית בסיס משמעותי להתפתחותו התקינה של הילד, בתחום הדתי-אמוני, הלימודי, הערכי וההתנהגותי. בית הספר עמל על חינוכם של הילדים לחיות חיים של כבוד, אחריות ועשייה בדרך של תורה. בית הספר רואה עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה בתוכה הוא חי וממנה הוא יונק את ערכיו ואמונותיו; תוכניות הלימודים והערכים מותאמים לכך. תוכניות רבות משלבות את העשייה הבית ספרית עם אנשים ומקומות שסביבו כולל טיולים בסביבה החקלאית הקרובה ושיתוף ההורים בלימוד. בבית הספר 2 כיתות חינוך מיוחד ללקויות למידה וכיתה רגשית התנהגותית.באתר בית הספר>>