מטרות:

  • העלאת מודעות לסוגיות סביבתיות רחבות ומקומיות.
  • העמקת האכפתיות ותחושת השייכות לעמק ולהניע לעשייה סביבתית הלכה למעשה.  
  • קידום ערכי הקיימות ועידוד ללקיחת אחריות סביבתית של הילד והתושב, באמצעות שיתופי פעולה עם מוסדות החינוך והקהילות. 

עיקרי הפעילויות:

  • סיוע בהקמה וליווי מקצועי של גינות קהילתיות.
  • תמיכה ביוזמות סביבתיות-קהילתיות. 
  • שותפים בתוכנית מדע אזרחי "מבטבע" - תכנית ניטור המגוון הביולוגי בעמק המעיינות.
  • הרצאות וסדנאות בתחומי סביבה לקהילות – מגוון פעילויות לתלמידים ולהשתלמויות לצוותי מורים וגננות בנושא תמיכה וליווי למידה חוץ כיתתית וצמצום פסולת ואורח חיים מקיים בגנים ובבתי הספר