הרישום לתושבים חדשים המגיעים להתגורר ביישובי המועצה במהלך שנת הלימודים או לתושבים שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים.

מסמכים נדרשים לרישום:

  • דף פרטים אישיים >> 
  • כתב הצהרה והתחייבות >>
  • צילום שתי תעודות זהות הורים עם הספח פתוח.
  • אישור מגורים או אישור על מעבר עתידי ואישור על כניסה לנכס עד 1.9 – ממנהל קהילה / יו"ר ועד מקומי במושב.
  • טופס ביטול רישום ממחלקת החינוך בה הנכם מתגוררים/התגוררתם (ללא מסמך ביטול הרישום לא ניתן יהיה להשלים את פעולת רישום ילדכם למסגרת החינוכית המבוקשת).
  • תושבים הגרים בשכירות יצרפו צילום עמודי חוזה השכירות בו מצוינים פרטי המשכיר והשוכר, תקופת השכירות וחתימות המשכיר והשוכר.

לשליחת המסמכים הקליקו כאן >>