רישום לכיתה א'

המעבר מהגן לבית הספר היסודי הינו שינוי משמעותי בחייהם של התלמידים והוריהם. השינוי כולל בין השאר מעבר למקום שונה, מפגש עם צוות מורים חדש והיכרות עם תלמידים חדשים. יחד עם זאת השינוי הוא גם רגשי: מצד אחד תחושה של הזדמנות לקראת החוויות המרגשות שצפויות בבית הספר ומצד שני חוסר וודאות שמציפה פחדים וקשיים.

תוכנית מעברים: במסגרת תוכניות המעברים שאנו מובילים במועצה, יחד עם הגננות והצוותים בבתי הספר, אנו מלווים את התלמידים וההורים במעבר החשוב על מנת שיעשה באופן המיטבי. תוכניות המעברים כוללות מפגשים עם יועצת בית הספר, ביקורים בבתי הספר החדשים והנגשת המידע הדרוש להורים.

תהליך הרישום לכיתות א'

שנתונים
הרישום מחייב את כל הילדים בשנתונים המפורטים בכל שנה מחדש.
גילאי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ב: ילדים שנולדו מתאריך ג' בטבת תשע"ז (1 בינואר 2017) עד תאריך  יג' בטבת תשע"ח (31 בדצמבר 2017).

מועדי הרישום
מערכת הרישום תהיה פתוחה מיום שני, א' שבט תשפ"ג (23 בינואר 2023) ועד יום שני, כא’ שבט תשפ"ג (12 בפברואר 2023) בלבד!

אופן הרישום
הרישום לכיתות א' ייעשה באמצעות מערכת הרישום המופיעה גם באפליקציית המועצה (שירותים בקליק, רישום לגנים וכיתות א'). הרישום במערכת לתושבים שכתובתם בתעודת הזהות תואמת לכתובת המוסד החינוכי. 
- לביצוע הרישום יש להקליד את פרטי הזיהוי הנדרשים, ולהמשיך לפי הוראות: מספר זהות ההורה, מספר זהות הילד/ה.
- בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה". אם לא התקבלה הודעה כזו, אנא פנו למוקד המועצה או מזכירות מחלקת החינוך, בפרטי הקשר המופיעים מטה.

בחירת הורים מבוקרת לכיתה א' בממלכתי דתי
גם השנה אנו פותחים את אזורי הרישום בחינוך הממלכתי דתי בעמק (בחירה מבוקרת). תהליך זה הוא חלק מתוכנית אסטרטגית מועצתית בשיתוף הציבור, שמטרתה לתת מענה מיטבי להורים, תוך יצירת איזון בין בתי הספר והקמת בית ספר שלישי.
 למידע נוסף>>

רישום לתושבים שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים

הרישום לתושבים חדשים המגיעים להתגורר ביישובי המועצה במהלך שנת הלימודים או לתושבים שכתובתם בתעודת הזהות אינה בישוב בו הם מתגוררים.
לפירוט תהליך הרישום>>

רישום תלמידים מחוץ לאזור המיפוי

בשני מקרים יש לבצע רישום תוך שינוי אזור המיפוי:
1. אם אתם גרים בעמק המעיינות ומעוניינים לשלוח את ילדיכם למוסד חינוכי אשר אינו באזור המיפוי של הישוב בו אתם גרים.
2. אם אתם גרים בישוב מחוץ למועצה שאינו נמצא באזור המיפוי של אחד ממוסדות החינוך בעמק המעיינות ואתם מעוניינים להירשם למוסד זה.
לפירוט תהליך הרישום>>

ביטול רישום

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לרשות אחרת.
ללא הסדרת ביטול הרישום לא ניתן לבצע רישום ברשות אחרת.
באם יאושרו לימודים במוסד חינוכי שאינו באזור הרישום והמיפוי של התלמיד/ה, יחולו על ההורים עלויות אגרות תלמידי חוץ, הסדרת הסעות וכל הנובע מכך.
לפירוט תהליך ביטול רישום >>

העברה בין מוסדות חינוך באמצע חטיבת גיל

קיימת חשיבות רבה לשילובו של כל תלמיד במסגרת לימודית בה נמצאים תלמידים מהישוב בו הוא מתגורר. המועצה עושה ככל שניתן כדי למצות את מירב האפשרויות במסגרת המוסד בו הוא לומד.
עם זאת, בשל סיבות שונות, קיים לעיתים צורך להעביר את התלמיד למסגרת לימודית אחרת.
לפירוט תהליך העברה>>

ערעור

מכתב ערעור ניתן לשלוח למזכירת אגף החינוך בתוך שבועיים מתאריך קבלת התשובה.
במידה והערעור לא התקבל, ניתן להגיש ערעור על תשובת המועצה להנהלת המחוז >> תוך שבועיים מקבלת התשובה.

 

סמדר טוברי
מזכירת אגף חינוך
04-6848210
04-6848310