יעוד המחלקה ומטרותיה

תפעול מערכת הולכת הביוב במועצה ותחזוקתה

תפקידי המחלקה

  • תפעול ותחזוקת מערכות ביוב במועצה

  • ניהול ובקרה של הקמת מערכות הביוב העתידיות בשטח המועצה

  • עמידה בהוראות חוק העזר

  • עדכון תעריפים מול רשות המים

  • הכנת תכנית ניטור ליצרני שפכים מזהמים ואכיפה על פי כללי רשות המים ותקנות בריאות העם

מגבונים לחים – מכת מדינה

בשנים האחרונות ישנה עליה מתמדת בכמויות המגבונים החד פעמיים שמושלכים לאסלות וסותמים את מערכות ההולכה של השפכים. התופעה מוכרת בארץ ובעולם והנזק למערכות הוא עצום.

אנא הקפידו לא להשליך לאסלה מגבונים חד פעמיים!

למדו את ילדיכם והסבירו את המשמעות והנזק הנגרם גם לסביבה.  

דוחות כספיים

דוחות חופש המידע

פרטי יצירת קשר

צביקה ורד
מנהל תאגיד הביוב