פסולת ביתית "יבשה"

מה זה? כל סוגי הפסולת שאינם מתמחזרים – ניילונים, קלקרים, כלים חד פעמיים, קרטוני משקה וחלב וכדו'.

לאן נשליך? אל המיכלים הירוקים הקרוב לביתך.

מועדי פינוי: בימים קבועים לפי טבלת המועדים. הטבלה משתנה בתקופות החגים.

טבלת מועדי הפינוי ביישובים>>

לדיווח על פחים מלאים>>

פינוי גזם ביתי

מה זה? ענפים ועשבים שמקורם אינו חקלאי.

לאן נשליך? לפינות הגזם המוסדרות בישובים או במקומות המתאימים לאיסוף. אין להניח את הגזם או את הפסולת בצמוד לצנרת מים, בצמוד לגדרות או מתחת לכבלי חשמל.

מועדי פינוי: פעם בשבוע. 

פינוי פסולת גושית / מסופי אשפה

מה זה? ריהוט ישן, ספות, מיטות, פסולת משקי בית אשר אינה מיועדת לפח הירוק.

לאן נשליך? לפינות יעודיות בישוב או אל תוך מכולה יעודית. 

אין להשליך פסולת בניין, פסולת אלקטרונית, פסדים (פגרים), פסולת מתמחזרת או פסולת אורגנית מכל סוג שהוא (גזם או שיירי מזון).

מועדי פינוי: כפעם בשבוע ביישובים ללא מסוף, לפי קריאה במוקד – בישובים עם מסוף.

פסולת בנין

מה זה? חומרים או שיירי חומרים, המשמשים לבניה חדשה, שיפוץ או שינויים של בנין, שיירי הריסה של בנין, אדמה, אבנים, סלעים, ברזלים.

מועדי פינוי: באחריות התושב - ביצוע ומימון פינוי הפסולת לאתר מורשה.

רכישת פח ודיווח פחים תקולים

תושב/ישוב המעוניינים לקנות פח נוסף או תושב הנכנס לבית חדש במושב – יש לפנות כאן >> ולציין את סיבת הבקשה.

הבקשה תיבחן ותשובה תינתן בתוך מספר ימים. עם קבלת תשובה חיובית, יש לשלם על הפח.

תשלום: ניתן לשלם בתשלום מקוון או טלפונית במחלקת הגביה על פי הפרטים המופיעים מטה או להגיע בשעות הקבלה.

פח קטן: 360 ליטר – 600 ₪  |  פח גדול: 1100 ליטר –  1,300 ₪

לדיווח על פחים תקולים שנרכשו מהמועצה>>

 

למידע על מיחזור והפרדת פסולת >>

 

עמיעד גנגר
מנהל מחלקת פינוי פסולת
04-6848174
04-6848307