המועצה האזורית עמק המעיינות הציבה לה כמטרה לקדם את נושא איכות הסביבה, הקיימות והשמירה על השטחים הפתוחים.
עיזרו לנו לממש את חזון המועצה לשמירה על העמק הנפלא שלנו – עמק כפרי וירוק.

מהו מיחזור?

המיחזור הוא תהליך של הפרדת חומרים מזרם הפסולת ושימוש חוזר בהם, כחומרי גלם או ליצירת מוצרים חדשים. למיחזור חשיבות כלכלית ואקולוגית, הוא חוסך בחומרי גלם חדשים המופקים ממשאבי הטבע ומצמצם את כמויות הפסולת.

בואו לקחת חלק במִיחזור בעמק וביחד נממש את עקרונות הקיימות, נשמור על סביבת חיינו ונפריד את כל סוגי הפסולת הניתנת למיחזור, למעננו ולמען הדורות הבאים.

מה אפשר למחזר בעמק? 

 

סוג פח/ מיכל           

 

 

מיחזורית

 

מה ניתן לזרוק בפח זה?
מיכלי פלסטיק למיניהם (בקבוקים שתיה קטנים ניתן להחזיר תמורת פיקדון כספי בכל מקום המוכר בקבוקים אלו).

מידע נוסף
לסרטון של תאגיד אל"ה>>

 

מיכל כחול

 

 

מה ניתן לזרוק בפח זה?
נייר ואריזות קרטון דק.

מידע נוסף
הנייר ואריזות הקרטון הדק מפונים ע"י קבלן ומועברים למפעל נייר חדרה שם עוברים מיחזור.

 
מיכל סגול

 

 

 

מה ניתן לזרוק בפח זה?
אריזות זכוכית מכל סוג (בקבוקי שתיה ניתן להחזיר תמורת פיקדון כספי בכל מקום המוכר בקבוקים אלו).

מידע נוסף
אריזות הזכוכית מפונות למפעלי מיחזור.

קרטוניות

 

מה ניתן לזרוק בפח זה?
קרטונים ואריזות קרטון עבה.
יש לשטח את הקרטונים קודם זריקתם לקרטוניה.

מידע נוסף
הקרטון מפונה למיחזור במפעל נייר חדרה.

 
מכלי איסוף בגדים

 

מה ניתן לזרוק בפח זה?
בגדים וטקסטיל.

מידע נוסף
הטקסטיל עובר תהליך מיון לשלושה נתיבים: שימוש חוזר, פירוק לסיבים או מיחזור.

 

סוללות ופסולת אלקטרונית

 

מה ניתן לזרוק בפח זה?

סוללות ופסולת אלקטרונית.
בכל ישוב מקום איסוף מוסכם.

מידע נוסף
הפסולת האלקטרונית מועברת לאתרי טיפול מורשים לפינוי פסולת ציוד אלקטרוני חשמלי וסוללות.
הסוללות שנאספות מועברות לאחד ממפעלי המיחזור המיוחדים באירופה, אשר מסוגלים למחזר את הסוללות ולא להטמינן.
למידע נוסף>>

 

 אנו מפנים את המיכלים לפי הצורך. אם נתקלתם במיכל מלא ניתן לפנות כאן>>

 

אלאור לוי
מנהל יחידה סביבתית
04-6848173
04-6848307