שם המכרז קטגוריה סוג המכרז מועד פרסום המכרז מועד אחרון להגשת המכרז
שם המכרז: מכרז 10-2023 שירותי עיבוד שטחים חקלאיים בחוות עדן קטגוריה: סוג המכרז: מועד פרסום המכרז: 08/03/2023 | 11:00 מועד אחרון להגשת המכרז: 15/05/2023 | 12:00
שם המכרז: מכרז 03-2022 להעסקת מטפלים למרכז אלימות קטגוריה: כללי סוג המכרז: מועד פרסום המכרז: 26/02/2023 | 09:00 מועד אחרון להגשת המכרז: 18/04/2023 | 12:00
שם המכרז: מכרז 12-2023 ביצוע סקר עבור ספר נכסי המועצה קטגוריה: סוג המכרז: מועד פרסום המכרז: 08/03/2023 | 16:00 מועד אחרון להגשת המכרז: 30/03/2023 | 15:00
שם המכרז: מכרז 506-2023 רשפים - שכונת הגפן השלמת תשתיות ציבוריות שלב ב' ופיתוח 5 יח'ד צפון קטגוריה: סוג המכרז: מועד פרסום המכרז: 15/03/2023 | 16:00 מועד אחרון להגשת המכרז: 27/03/2023 | 12:00
שם המכרז: מכרז 505-2023 ביצוע השלמות תשתיות ציבוריות שלב ב' - אונה ב' שלפים קטגוריה: סוג המכרז: מועד פרסום המכרז: 07/03/2023 | 16:00 מועד אחרון להגשת המכרז: 27/03/2023 | 12:00
שם המכרז: בקשה להקצעת מקרקעין קטגוריה: כללי סוג המכרז: מועד פרסום המכרז: מועד אחרון להגשת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים