שירותי המחלקה:

יעוד האגף:

קידום והובלת תכנון וביצוע פרויקטים בתחומי התשתיות והבינוי וכן רישוי ופיקוח בניה - בישובים ובמרחב המועצה. 

האגף כולל שלושה ענפים מרכזיים:

1. אגף הנדסה ופיתוח תשתיות

תפקידי המחלקה:

 • ביצוע פרויקטים בהתאם לתכניות ותקציבים העומדים לרשות המועצה, באמצעות החברה הכלכלית.
 • הכנת תכניות פיתוח עתידיות בהתאם לצורכי המועצה והישובים, תוך תכנון גיוס משאבים, מיפוי ותעדוף.
 • קידום הרחבות בישובים מבחינה תכנונית, ארגונית וביצועית.
 • הגשת תכניות למשרדי הממשלה ולגופים חיצוניים רלוונטיים, לקידום פרויקטים וגיוס משאבים.
 • בקרת פרויקטים ציבוריים בביצוע המועצה ו/או ישובים וגורמים חיצוניים.

2. החברה הכלכלית – גוף ביצועי של הפרויקטים השונים

תפקידי החברה:

 • ניהול וביצוע פרויקטים של תשתיות ציבוריות במרחב המועצה ובהרחבות.
 • פינוי פסולת תעשייתית ממפעלי המועצה וטיפול בה.
 • קידום פרויקטים של תשתיות תיירות בעמק ותמיכה שוטפת בתיירנים.
 • קידום והובלת פרויקטים שונים בעלי אופי כלכלי ואסטרטגי ברחבי המועצה.

3. ועדה מקומית לתכנון ובניה

תפקידי הוועדה:

 • הענקת היתרי בנייה, אישורי תחילת עבודה ותעודות גמר.
 • אכיפת החוק וההיתרים לגבי כל בנייה בתחומי המועצה.
 • מתן מידע תכנוני.
 • ליווי תב”עות בגופי התכנון השונים

לאתר הועדה המקומית>>

קבלת קהל

בימים ב', ה'    9:00-12:00  |  13:00-15:00

מענה טלפוני

בימים א'-ה'   10:00-12:00  |  14:00-15:30

בימים בהם אין קבלת קהל ניתן יהיה להפקיד חומר במשרדי הוועדה אצל מזכירת האגף.