יעוד המחלקה ומטרותיה:

פיתוח תרבות איכותית בעמק ובישובים לרווחת התושבים ולחיזוק תחושת השייכות.

תפקידי המחלקה:

העצמת מכלול העשייה התרבותית בעמק.

ייזום, תכנון, ארגון וניהול אירועי תרבות מרכזיים.

העמקת שיתופי פעולה והיצירה בין אמנים ויזמים בתחומים השונים.

תוכנית "ניצנים-יחד" לתרבות וזהות יהודית-ישראלית.

פרטי יצירת קשר

רותי דוד
מזכירת מחלקת תרבות

רעות בר חן-כהן
מנהלת מחלקת תרבות וצעירים

מאיר לוי
אב בית קימרון