יעוד המחלקה ומטרותיה:

פיתוח אתרי התיירות ותשתיות התיירות במרחב המועצה וחשיפת האזור כמוקד תיירותי עצמאי.

תפקידי המחלקה:

פיתוח תשתיות תיירותיות וקידום מיזמי תיירות חדשים.

חשיפת עמק המעיינות כמוקד תיירות עצמאי.

תמיכה שוטפת ופיתוח התיירנים ואתרי התיירות הקיימים בעמק.

פרטי יצירת קשר

ענת קורץ דגן
יזמויות תיירותיות

אופירה שגב
שיווק, פרסום ואירועים