אחריות המחלקה

  • הקמה ואחזקת מרכיבי הביטחון והמקלטים בתחום המועצה
  • הקמה ואחזקת מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך
  • ריכוז ועדת מל"ח מקומית והכנת המועצה והיישובים לשעת חירום
  • אחזקת מחסנים וציוד מל"ח
  • אחזקה וניהול מערכת הקשר
  • סיוע לביטחון ביישובים (שמירה, מניעת פשיעה חקלאית ואחרת)
  • ניהול ופיקוח על מערך השמירה במפעלים האזוריים
  • סיורי שטח במרחב המועצה
  • שיתוף פעולה וקשר עם גורמי הביטחון (צה"ל, משטרת ישראל, חברות שמירה)

פרטי יצירת קשר

מלכה גוטמן
מנהלת לשכת מחלקת ביטחון

דותן פוקס
מנהל מחלקת ביטחון וקב"ט

גלעד טל
קב"ט מוסדות חינוך ומבני מועצה

קובי בן חמו
שוטר קהילתי