מהי תעודת גמר בניה?

תעודת גמר בניה מהווה אישור של הרשות המקומית כי המבנה נבנה עפ"י חוק, עמד בכל תנאי ההיתר, נבדק כי הוא בטוח ומתאים למגורים וכי ניתן לחברו לתשתיות שונות כגון: חשמל, מים וביוב.  הבדיקות לתעודת הגמר נערכות ע"י פקחי הבניה – יחידת הפיקוח והאכיפה.

הגשת בקשה לתעודת גמר בניה:

עם תום הבניה יש למלא טפסי תעודת גמר בניה וליצור קשר עם פקח הבניה לתיאום ביקורת במבנה.

יש לשלוח הטפסים למפקח (על פי הפרטים הרשומים מטה) קודם הביקורת או להביאם ביום הביקורת.

להורדת הטפסים: טפסים ותצהירים לתעודת גמר בניה >> 

דרישות לתעודת גמר בניה (טופס 4)

מסמכים:

 • טפסים מצורפים חתומים (עמודים 2-6)
 • אישור מעבדה לבדיקת בטונים + טיח ממ"ד
 • אישור מעבדה לבדיקת אטימות ממ"ד
 • התקנת מסנן + אישורי התקנה ומתקין מסנן
 • תכניות מדידה AS MADE עם חתימה, חותמת ותאריך של סיום הבניה
 • אישורי הטמנת פסולת

חתימות והצהרות:

 • בעל ההיתר
 • אחראי/ת לביקורת
 • עורך הבקשה
 • מתכנן השלד
 • אחראי לביצוע השלד
 • מודד
 • ועד היישוב להשלמת התחייבויות בקשר לבניה

שימו לב! אם ישנן התאמות או חריגות בניה המחייבות הסדרה, הרי שהוועדה הממונה לא תחתום על תעודת גמר בניה והתהליך לקבלתו יכול להתארך זמן רב על חשבון דיירי הנכס שלא יוכלו להתחבר לתשתיות בסיסיות ביותר.

משהו לא ברור בטופס? פנו אלינו ונשמח לעזור.

קבלת האישור

לאחר מילוי כל הדרישות, יונפק האישור. המבקש יקבל הודעה טלפונית והאישור יימסר למבקש ע"י מפקח הבניה בתיאום מראש.

עם קבלת תעודת גמר מסתיים תהליך היתר הבניה באופן רשמי

 

רביע ג'ועיה
מפקח בניה
04-6848136
04-6848301
חגית אראל
בודקת היתרי בניה ומידענית
04-6848135
04-6848301
דוד בר גבע
מפקח בניה
04-6848132
04-6848301