שכר לימוד גנים בקיבוצים

חתימת חוזה ותשלום שכר לימוד מתבצע ישירות מול מנהלי הגיל הרך בקיבוצים.

שכר לימוד גני מועצה

במהלך חודש ספטמבר מפורסם שכר הלימוד (אגרת קרן קרב, הזנה) בכל גני המועצה ונשלח שובר תשלום להורים. התשלום מתבצע באתר, טלפונית במחלקת הגביה במועצה או בדואר.

שכר לימוד בתי ספר יסודיים ועל יסודיים

במהלך חודש ספטמבר מפרסמים בתי הספר לתלמידים את טבלת תשלומי ההורים ואת דרכי התשלום, התשלום מתבצע ישירות מול בתי הספר.

הנחות בשכר לימוד בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים

ועדת הנחות בית ספרית

ניתן לפנות לבקשת מלגה (הנחה בשכר לימוד) באמצעות טופס הניתן לקבל במזכירות בתי הספר.

ועדת הנחות מועצתית

ניתן להגיש בקשה להנחה בשכר לימוד לבתי הספר לתושבי העמק אשר יש להם ילדים הלומדים בבתי הספר, ע"י מילוי טופס בקשה להנחה>>, בצרוף המסמכים הרלוונטיים המפורטים בו, עד 30 לנובמבר לשנת הלימודים תשפ"א.

צוות חברי הוועדה

מנהל מחלקת חינוך וקהילה, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מנהלת מחלקת הגביה.

קבלת תשובה

תשובות אישיות יישלחו למשפחות במהלך חודש דצמבר.

פרטי יצירת קשר

יניב יפרח
מנהל מחלקת גביה

מוקד גביה
מוקד גביה

מרגלית בלום
גביה, אחראית שומה

בת אל נחום
גביה, אכיפה, הוצל"פ

שני נחום
גביה, קופה ראשית, תשלומים, הוראות קבע ואשראי

נוי הס
גביה, החלפת משלמים, מים וביוב

עדן מויאל
גביה, רכזת הנחות, פיקוח