קיימות שתי אפשרויות לתשלום הארנונה: 

 • תשלום אחד מראש – תשלום מראש בעבור כל השנה, לא יאוחר מ-15 לפברואר של אותה שנה. הבוחרים באפשרות זו ימנעו מתשלום הפרשי הצמדה, אך יצטרכו לשאת בהפרשי החיוב (להבדיל מהפרשי הצמדה, כאמור), במידה ואלה יאושרו במהלך השנה. 
 • תשלום תקופתי – שישה תשלומים דו חודשיים צמודים למדד. יש לשלם כל תשלום דו חודשי עד ה-16 לחודש בכל חודש אי זוגי.

מעוניינים לקבל את חשבון הביוב במייל? 

פנו אלינו >> או היכנסו לתיק התושב ועדכנו פרטיכם  תיק תושב>> 

תשלום באמצעות הוראת קבע – ראש שקט למשך השנה

ניתן להצטרף להוראת קבע בבנק או באשראי.

הוראת קבע בבנק 

התשלום יבוצע חודשית או דו חודשית בכל 10, 15, 20, 28 בחודש.      

ניתן להירשם בשני אופנים:

 • רישום באתר אינטרנט של הבנק באתרי האינטרנט של הבנקים – למלא קוד מוסד 25088 ולשלוח צילום המסך/אישור בפניה המקוונת מטה.
 • החתמת הבנק ידנית  – הורדת טופס הוראת קבע >>  מילוי  פרטי הלקוח ופרטי חשבון הבנק והחתמת הבנק על הטופס. יש לשלוח את הטופס החתום למחלקת הגביה בפניה המקוונת מטה.   

הוראת קבע בכרטיס אשראי 

ניתן להירשם בשני אופנים:

 • פנייה טלפונית למחלקת הגביה על פי הפרטים המופיעים מטה.

   

שימו לב! במידה ומוחלף כרטיס האשראי או חל שינוי בתוקף הכרטיס, יש לעדכן את מחלקת הגביה.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

תשלום במזומן/המחאה

תשלומי פיגורים

אי תשלום במועד גורר תוספת חיוב ב"תשלומי פיגורים" לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם – 1980.
"תשלומי פיגורים" – "ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש, או בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר ממועד החיוב בתשלום החובה עד יום שילומו, בהוספה או בהפחתה של הפרשי הצמדה".

פעולות אכיפה לגביית חובות 

האגף לגביית ארנונה ואגרת ביוב ומים (מנחמיה) פועל בדרך משפטית ומנהלית לגבייה ואכיפת תשלומם של החובות הבאים:  

 • ארנונה. 
 • אגרת מים וביוב (מים – במנחמיה בלבד).
 • מסי וועד שהסמכות הואצלה לגביהם למחלקת הגבייה ביישובים הבאים: מסילות, עין הנציב, רחוב, בית יוסף, ירדנה, מנחמיה, מסילות, מעוז חיים, נווה איתן, רוויה, רשפים, שדי תרומות, שלפים-רשפים ותל תאומים.
 • היטל ניקוז.
 • קנסות איכות הסביבה.

ההליכים כוללים בין היתר:

 • הוצאת התראות והודעות דרישה לתשלום.
 • עיקול חשבונות בנק ומוסדות פיננסיים נוספים. 
 • עיקול ותפיסת מיטלטלין. 
 • עיקול ותפיסת רכב. 

שימו לב! נקיטת הליכים מנהליים ו/או משפטיים על ידי המועצה גוררת חיוב בהוצאות נוספות. על כן מומלץ להסדיר את החוב במועד ולהימנע מחיוב בהוצאות כספיות מיותרות.

 שעות קבלת קהל

מענה טלפוני עד 22:00 בלילה וביום שישי עד 12:30 – בטלפון 04-6848111

בימים א' – ה' בשעות 09:00 – 12:00
בימים א', ג', ה' בשעות 13:00 – 15:00
במתחם המועצה האזורית, בסמוך למשרדי המועצה דתית

עדיפות בקבלת קהל תינתן למי שהזמין תור מראש. זימון תור>> 

פרטי יצירת קשר

יניב יפרח
מנהל מחלקת גביה

מוקד גביה
מוקד גביה

מרגלית בלום
גביה, אחראית שומה

בת אל נחום
גביה, אכיפה, הוצל"פ

שני נחום
גביה, קופה ראשית, תשלומים, הוראות קבע ואשראי

נוי הס
גביה, החלפת משלמים, מים וביוב

עדן מויאל
גביה, רכזת הנחות, פיקוח