חיוב אגרת ביוב מתבצע כל חודשיים על ידי שובר שנשלח בדואר או במייל.

מעוניינים לקבל את חשבון הביוב במייל? פנו אלינו >>

דוח חופש המידע – תאגיד הביוב 2020 >>

דרכי תשלום

תשלום באמצעות הוראת קבע – ראש שקט למשך השנה

ניתן להצטרף להוראת קבע בבנק או באשראי. הוראת הקבע מתייחסת לחיובי הארנונה והביוב יחדיו אלא אם יבוקש אחרת.

הוראת קבע בבנק
התשלום יבוצע חודשית או דו חודשית בכל 10, 15, 20, 28.    
רישום באתר האינטרנט של הבנק שלך – יש למלא קוד מוסד 25088 ולשלוח את צילום המסך/אישור למחלקת הגביה בפניה המקוונת מטה.
או
מילוי טופס הוראת קבע, החתמת הבנק על הטופס ושליחת הטופס החתום למחלקת הגביה בפניה המקוונת מטה.

הוראת קבע בכרטיס אשראי 
הורדת טופס, החתמתו ושליחתו למחלקת הגביה בפניה המקוונת מטה. טופס הוראת קבע באשראי >>
או
פנייה טלפונית על פי הפרטים המופיעים מטה.

שימו לב! במידה ומוחלף כרטיס האשראי או חל שינוי בתוקף הכרטיס, יש לעדכן את מחלקת הגביה או להיכנס לתיק התושב לעדכן פרטיםתיק תושב >> 


תשלום באתר


תשלום בסניפי בנק הדואר 

למציאת הסניף הקרוב למקום מגורכם >>


תשלום טלפוני או פיזי במחלקת הגביה

מענה טלפוני עד 22:00 בלילה וביום שישי עד 12:30 – בטלפון 04-6848111
בימים א' – ה' בשעות 09:00 – 12:00
בימים א', ג', ה' בשעות 13:00 – 15:00
במתחם המועצה האזורית, בסמוך למשרדי המועצה דתית.

עדיפות בקבלת קהל תינתן למי שהזמין תור מראש. זימון תור >> 

 

תעריף ושיטת חישוב אגרת ביוב למגורים

תעריף אגרת הביוב למגורים עודכן על ידי רשות המים והחל מ- 1 לינואר 2023 החיוב שיבוצע על פי קריאה במונה המים יהיה 7.98 ₪ למ"ק מים (עליה של 0.20 ₪).
העליה נובעת מהצמדה למדד שהיה השנה גבוה יחסית.

התעריף כולל לראשונה גם תשלום על טיהור שלישוני שהופעל במט"ש ולא היה כלול עד כה בחיוב האגרה (תוספת של 0.22 ש"ח שלא נגבתה בעבר).

מרכיבי האגרה      ש"ח/מ"ק
תפעול ביב ציבורי בישובים      1.42
תפעול ביב מאסף מהישטב למט"ש      0.75
תשלום למט"ש עבור טיהור    1.81
שיקום ביב ציבורי בישובים  0.75
החזר הון/חלף תשלום הקמת מט"ש ומערכת ביב נוספת   3.25
סה"כ אגרת ביוב  7.98

 
על פי כללי רשות המים השימוש הביתי במים בתקופת החורף יהווה בסיס לחיוב במשך כל השנה.

בחורף (1 בדצמבר – 31 במרץ): הכמות לחיוב תחושב על 90% של הצריכה בפועל במד מי השתייה הראשי בכניסה לכל נכס.
בקיץ (1 באפריל  – 30 בנובמבר): הכמות לחיוב תחושב לפי הצריכה היומית הממוצעת בחורף. 

שימו לב – במקרה שתתקבל קריאה תקופתית של חודשיים ולא יתקבלו נתונים לכל חודש, תחולק הכמות לשניים באופן שווה וכל חודש יחושב לפי הכללים החלים בו. 

לקובץ תקנות רשות המים, כפי שפורסם ב- 27.12.22 - יש לבחור בקובץ מס' 10458 ולדלג לעמ' 35>>

 

צביקה ורד
מנהל תאגיד הביוב
04-6848149
04-6848303