תרבות תורנית

המועצה הדתית מסייעת לבתי הכנסת באחזקת בתי הכנסת וכן בפעילות תורנית:

  • חגי תשרי – משתתפים ביישובים חילוניים בחזנים ובארוחה מפסקת.
  • שמחת תורה – הקפות שניות במוצאי שמחת תורה בכל שנה.
  • ט"ו בשבט – משתתפים בנטיעות ביישובים ובפירות יבשים ל"גיל עוז".
  • "קמחא דפסחא" – מחלקים כל שנה לקראת פסח תלושי קניה כסיוע למשפחות לפסח.
  • מסיבות ראש חודש וחגים – יישובים שמקיימים מסיבות ר"ח וחגים מדווחים לנו ומקבלים סיוע בהוצאות.

בתי כנסת

בתחום המועצה יש 23 בתי כנסת ביישובים שומרי תורה ומצוות שמתקיימות בהם תפילות בכל יום, בשבתות ובחגים, ועוד 7 בתי כנסת ביישובים אחרים שמתקיימות בהם תפילות בשבתות ובחגים.

רבנים בישובים

לרשימת הרבנים בישובים >>

יוסי מנחם
יו"ר המועצה הדתית
04-6848181