מועצה אזורית עמק המעיינות מודיעה בזאת כי בכפוף לאישור תקציב המועצה לשנת 2023, קיימת אפשרות למתן תמיכה לעמותות ומוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים, בתחום המועצה על פי המפורט להלן:

תחומי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

  • ספורט

נוהל הגשת בקשה

יש למלא ולהגיש את  טופס הבקשה כולל אישור רו"ח או עו"ד של העמותה, בצרוף המסמכים הבאים:

בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים, החתימות והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני מליאת המועצה.

לשליחת כל המסמכים - הקליקו כאן >>

לוחות זמנים להגשת הבקשות

מועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה, הוא יום חמישי, כ"ט בניסן תשפ"ג 20.04.2023 בשעה 12:00 במשרד מנכל"ית המועצה לידי דינה אזוגי. 

  • ועדה המקצועית לתמיכות של המועצה תדון בבקשות על פי הנחיות משרד הפנים.
  • אין וודאות כי תקציב התמיכות לשנת 2023 יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה שתוגש במסגרת התבחינים המאושרים לשנה זו.
  • לברורים ניתן לפנות ללשכת מנכ"לית המועצה על פי הפרטים המופיעים מטה.

לעיון בנוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות, חוזר מנכ"ל - אפריל 2006 >>
לעיון בתיקון חוזר מנכ"ל - ינואר 2021 >>

ברורים נוספים:
בימים א'-ה', בין השעות 8:00-12:00 בטלפון 04-6848160 או בדוא"ל [email protected]

דינה אזוגי
מזכירת מנכ"לית המועצה
04-6848160
04-6848306