תלונות הציבור

תפקיד הממונה על תלונות הציבור הינו בירור תלונות הציבור בעניין הנוגע למילוי תפקידי הרשות המקומית, מוסדותיה, עובדיה וכן כל גוף עירוני מבוקר.

לעיון בחוק הממונה על תלונות הציבור >>

 

מי רשאי להגיש תלונה ועל מה/ מי אפשר להתלונן?

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על כל אחד מהבאים:

  • הרשות המקומית ומוסדותיה.
  • עובדי הרשות המקומית או נושאי משרה / בעלי תפקידים, ברשות המקומית.
  • גוף עירוני מבוקר.
  • עובדי גוף עירוני מבוקר או נושאי משרה/ בעלי תפקידים בגוף עירוני מבוקר.

על פי חוק התלונה אינה אנונימית.

 

התנאים להגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

ניתן להגיש תלונות לממונה על תלונות הציבור בהתקיים שני התנאים הבאים:

  • המעשה/ המחדל פוגע באופן ישיר במתלונן, או מונע ממנו טובת הנאה.
  • המעשה / המחדל נעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתירה או אי צדק בולט.

 

כיצד ניתן להגיש תלונה?

 

תהליך הטיפול בבקשה לממונה על תלונות הציבור:

  1. אישור קבלה – הממונה על תלונות הציבור ישלח אישור קבלת מכתב התלונה תוך 14 יום.
  2. קבלת תשובה – הממונה על תלונות הציבור ישלח תשובה תוך חודש.
  3. הודעה על עיכובים – אם קיים צפי להתארכות הבירור תינתן הודעה בתום השבוע השלישי.

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

עלאא זועבי
מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור