תחומי עירובין

ברוב היישובים של המועצה יש עירוב שבת, כמו כן עירוב אזורי אשר מקשר בין העיר בית שאן ועד ליישובי ביכורה, רשפים, שלפים, שלוחות, עין הנצי"ב, שדה אליהו וטירת צבי.