ברוב היישובים של המועצה יש עירוב שבת, כמו כן עירוב אזורי אשר מקשר בין העיר בית שאן ועד ליישובי ביכורה, רשפים, שלפים, שלוחות, עין הנצי"ב, שדה אליהו וטירת צבי.