תחבורה

יעוד המחלקה ומטרותיה

מתן שירות הסעות איכותי, מיטבי ובטיחותי לתלמידים ותושבים במועצה.

תפקידי המחלקה

תכנון מערך הסעות בשיתוף אגף חינוך ובתי הספר בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל.
מעקב ובקרה לאורך כל השנה על הסעות התלמידים וקבלני המשנה.
הדרכת תלמידים לבטיחות בדרכים והתנהגות בטוחה במהלך הנסיעה.
תחנות הסעה תקינות באישור קצין הבטיחות בתעבורה.
צי אוטובוסים חדש ותקני מאובזר במערכות שמע מתקדמות ומצלמות אבטחה און ליין.
שירותי הסעה לישובים, מוסדות ופרטיים בשעות שמחוץ למערך הסעת התלמידים.
פיתוח צוות עובדים מקצועי ומחויב.

 

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

אלברט אוחיון
מנהל מח' תחבורה

משה אילוק
מ"מ מנהל מח' תחבורה

ענבל אדלר - מרכז קרובים
עוס"ית ישובית - רחוב ועו"ס בני משפחה מטפלים באזרח הותיק