יעוד אגף שפ"ע (שיפור פני העמק)

מתן שירותים מוניציפאליים איכותיים ליישובי ותושבי המועצה.

האגף עוסק בקיום ופיתוח שירותי התחזוקה, איכות הסביבה, התברואה והביטחון לתושבי המועצה, וכולל את היחידות הבאות:

  • מוקד פניות תושבים לדיווח על מפגעים ותקלות במערכות המועצתיות.
  • אחזקה: פיקוח ושמירה על רמת תחזוקה גבוהה בכל המתקנים שבאחריות המועצה.
  • תברואה, וטרינריה ורישוי עסקים.
  • אשפה.
  • יחידה סביבתית: פועלת בכלל ההיבטים הקשורים לאיכות הסביבה (קיימות, הטמעה, חינוך ואכיפה).
  • ביטחון.
  • בי"ס לטרקטורים.

פרטי יצירת קשר

מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע ורכזת רישוי עסקים

רביב מור
מנהל אגף שפ"ע