שירות וטרינרי

מטרות השירות הוטרינרי הינן שמירה על בריאות הציבור בהיבט הרפואה הווטרינרית וכן שמירה על בריאות ורווחת בעלי החיים במרחב המועצה, תוך איזון ביניהם.​

פעילות השירות הווטרינרי

  • קידום בריאות ומניעת מחלות המועברות מבעלי חיים לבני אדם.
  • רישוי החזקת בע"ח בשטח הרשות.
  • חיסון חיות מחמד.
  • מניעת מטרדים הנגרמים על ידי בעלי חיים, בקרה על התרבות בע"ח.
  • קידום רווחת בעלי חיים, מניעת התעללות, חילוץ וטיפול בפצועים.
  • פיקוח על מוצרי המזון מן החי (בשר, עופות, דגים)
  • חינוך והסברה
  • מערך לשעת חירום

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע ורכזת רישוי עסקים

דר' גרי וולך
וטרינר רשותי

מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע

שרון אלוק
פקח וטרינרי ואיכות הסביבה

מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע