למחלקה לשירותים חברתיים תוכניות והתערבויות מגוונות.

כדי לקבל מענים מהמחלקה לשירותים חברתיים יש לפנות לעו"ס היישוב לקביעת פגישה לצורך הערכה פסיכו-סוציאלית ראשונית של הילד ומשפחתו, על מנת לבנות יחד את תכנית ההתערבות.

העו"ס הישובית תקיים פגישות של הדרכת הורים ותנחה את ההורים בהתמודדות עם הילד בהתאם לאתגרים ההתפתחותיים.

השירותים יינתנו לזכאים בכפוף לחוקי משרד הרווחה (עפ"י  מבחני הכנסה והוכחת נזקקות)

השירות במחלקה לשירותים חברתיים ניתן על פי כללי האתיקה של העבודה הסוציאלית ובכפוף לתקנות משרד הרווחה(תע"ס) ומדיניות המועצה.

לרשימת עו"ס ישוביות>>

 

התערבויות ותוכניות מוצעות

פעוטות

 • השמת תינוקות ופעוטות במעונות היום בכפוף לאישור ועדת פעוטות בסיכון המתקיימת במחלקה.
 • השמה במעון יום שיקומי- מעון יום שיקומי הינו מקום המספק בשעות היום טיפול וחינוך לעשרה לפעוטות בגילאי חצי שנה עד שלוש עם מוגבלות. 
  למידע נוסף על "מעון יום שיקומי" באתר משרד הרווחה >>
 • תכנית "הקן המשפחתי" – התוכנית נותנת מענה למשפחות באמצעות מתנדבות מקצועיות שהוכשרו בתחום גיל הרך. המתנדבות מלוות את המשפחה בתקופת החיים הראשונה של הילד על ידי מתן תמיכה וכלים להתמודדות בתקופה מאתגרת זו.

ניתן לפנות לעו"ס היישובית או לרכזת תחום הגיל הרך במחלקה לשירותים חברתיים.

לרשימת עו"ס ישוביות >>

שרה פנטה-בזה
עו"ס מרחבית - מנחמיה, תל תאומים
04-6848255
04-6848316


 

ילדים ונוער

 • סיוע במימון חוגים – במסגרת טיפוח נטיות אישיות.
 • סיוע במימון טיפולים רגשיים כחלק מתכנית הטיפול שנבנית לילד.
 • ועדה לתכנון תכניות טיפוליות לילדים ונוער – מיועדת לסייע להורים ולעו"ס המשפחה לחשוב על הדרכים המתאימות בהן ניתן לפעול ביחד כדי לעזור למשפחה, כדי שהילד/ילדה יוכלו להתפתח ולמצות את היכולות שלהם בתחומים השונים: רגשי, חברתי, בריאותי ולימודי. הועדה מתקיימת אחרי שהעו"ס וההורים מיצו את הכלים שברשותם.
 • השמת ילדים במסגרות חוץ-ביתיות: פנימיות, הוסטלים ואומנה כולל הכנה, ליווי ומעקב.
 • שירותי חונכות ומטפחים אישיים וקבוצתיים לילדים עם קשיים רגשיים,חברתיים או משפחתיים
 • להב"ה –עובדת סוציאלית ייעודית לתכנית המעניקה טיפול פרטני ושותפה עם מחלקת החינוך בפיתוח מענים קהילתיים לבני נוער בסיכון במרחב הכפרי.
 • תכנית "מחוברים" – תכנית משותפת עם מחלקת החינוך והשפ"ח המעניקה טיפולים רגשיים במסגרת בתי הספר ברחבי המועצה. פניה דרך יועצת בית הספר.
 • "נתיבים להורות" – תוכנית הניתנת לילדים ספורים בשנה ומיועדת לילדים בעלי בעיות רגשיות או התנהגותיות.  למידע נוסף על התוכנית >>
 • עלם- מרכז לטיפול בפגיעות מיניות בקטינים – פוגעים ונפגעים, הפניה נעשית עצמאית מול עלם או דרך העו"ס המרחבית. למידע ופניה לעלם >>

לפניות: עו"ס הישוביות. לאיתור העו"ס ביישובכם >>

 

עובד סוציאלי לחוק הנוער – טיפול והשגחה

מה אומר החוק?

החוק למניעת התעללות בקטינים וחסרי ישע (חוק העונשין תיקון מס' 26 התש"ן 1989) קובע כי פגיעה בקטינים דינה עבירה פלילית והינה מחייבת דיווח לפקידת סעד בשירותי הרווחה או למשטרה.

עובדים סוציאליים  לחוק הנוער ממונים משפטית ע"י שר הרווחה ובסמכותם לחקור ולפעול להגנת קטינים בסיכון גבוה מתוקף חוק הנוער טיפול והשגחה (1960). מתפקידם לספק הגנה לקטינים בסיכון גבוה, אם באמצעות בניית חוזה טיפולי מחייב, מתוך שאיפה לשיתוף פעולה עם ההורים או האחראים על הקטין ואם בשימוש בסמכויות המוקנות עפ"י החוק.

אוכלוסיית היעד

 • קטינים בגילאי 18-0 שעברו / עוברים פגיעה פיזית, רגשית ומינית והזנחה מצד משפחתם וקרוביהם או כל גורם פוגע אחר.
 • קטינים אשר אין אחראי עליהם או שהאחראי עליהם אינו יכול או אינו מסוגל לטפל בהם או שהוא מזניח את הטיפול בהם.
 • קטינים שעברו עבירה אבל גילם מתחת לגיל 12 (גיל האחריות הפלילית) ואינם מובאים לדין.

לדיווח פנה למזכירת המחלקה /לעו"ס יישובית* /לעו"ס לחוק הנוער על פי הפרטים הרשומים מטה או פנה למוקד משרד הרווחה בטלפון 118 / לדיווח מקוון>>

לרשימת העו"ס היישוביות>>

 
טל גפן
מנהלת מרכז הגישור הקהילתי
04-6848240
לירון רוזנבלום
מזכירת המח' לשירותים חברתיים
04-6848240
04-6848316
מירב אזולאי
עו"ס מרחבית - רוויה, שדה נחום, שדי תרומות, ועו"ס לפי חוק הנוער, טיפול והשגחה
04-6848248
04-6848316
רעיה בורגנסקי
עו"ס מרחבית - טירת צבי, מעוז חיים, ניר דוד
04-6848252
04-6848316