סיוע לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם, שיקום, בכל הגילאים.

השירותים הניתנים:

  • אבחון וקביעת תכנית טיפול באדם עם המגבלה.
  • סידור במסגרות יומיות, מעונות ובתים לחיים (שיקום, מוגבלות שכלית התפתחותית, אוטיזם)
  • שיקום תעסוקתי
  • סיוע לאנשים עם לקויות ראיה ועיוורים דרך מגדל אור>>

טופס הפניה למרכז שיקום מגדל אור <<

  • הוצאת תעודת עיוור, דמי ליווי לעיוורים.
  • סיוע לאנשים חרשים- שירותי תמיכה לתקשורת, תמיכה כספית.
  • חוג אופני טנדם לאנשים עם מוגבלויות בהפעלת המתנ"ס.

למי פונים?

לעו"ס הישובית או לרכזת תחום מוגבלויות.

לרשימת עו"ס ישיוביות>>

השירותים יינתנו לזכאים בכפוף לחוקי משרד הרווחה (עפ"י מבחני הכנסה והוכחת נזקקות)

סתיו בן זאב
עו"ס יישובית - בית יוסף, ירדנה, שדה אליהו
04-6848244

למענים נוספים בעמק>>