שותפות ביחד בית שאן-עמק המעיינות-קליבלנד היא אחת השותפויות הותיקות במסגרת יוזמה ייחודית של הסוכנות היהודית לבניית קשרים בין קהילות בישראל ובין קהילות יהודיות ברחבי העולם. השותפות החלה את דרכה בשנת 1995 ומאז היא מהווה פלטפורמה לקידום יוזמות, פיתוח קהילתי, ובניית חיבורים מסוגים שונים בין בית שאן, יישובי עמק המעיינות וקהילת יהודי קליבלנד. כל פעילות שמה דגש על יצירת שיתופים פעולה מעצימים, המייצרים שלם הגדול מסכום חלקיו. בתוך כך נרקמות ומשגשגות מערכות יחסים בינאישיות ובין-קהילתיות המשפיעות על אפיקי החיים השונים – מתחושת אחריות וגאווה קהילתית ועד עיסוק בשאלות של זהות יהודית וציונית – של המשתתפים ומעגלי השייכות המגוונים שלהם. את דרכה של השותפות מתווה ועדת היגוי, המורכבת מנציגי רשויות ומתנדבים תושבי האזור וחברי הקהילה בקליבלנד. במסגרת תהליך תכנון אסטרטגי שהתקיים במהלך שנת 2011-2012 הוחלט על התמקדות בשלושה תחומי פעולה מרכזיים: חינוך, פיתוח קהילתי ותיירות, אשר יוצאו לפועל באמצעות שימוש בשני כלים ייחודיים העומדים לרשות השותפות: התנדבות וקשרי גומלין עם הקהילה היהודית בקליבלנד.
חזון השותפות:

שותפות בית שאן עמק המעיינות קליבלנד, היא ביטוי לאחריות ההדדית של היהודים זה לזה. מתוך הכרה ומודעות למרקם הצרכים, התועלות והיכולות של הקהילות המשתתפות תתאפשר יצירת שותפות משמעותית שביכולתה למנף משאבי אנוש ומשאבים ארגוניים למטרת פיתוח אזורי, חיזוק הזהות היהודית ומחויבות למדינת ישראל.

לאתר השותפות>>