רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי אמונה על ניהול השטחים הפתוחים בכ- 15 רשויות מקומיות הפועלות במרחבה, בשיתוף עם הרשויות והגופים המקומיים והארציים שטחה של רשות ניקוז ירדן דרומי משתרע על פני כ- 662,543 דונם ושטח הנחלים עומד על כ- 24,889 דונם, המהווים כ-3.8% משטח הרשות.
עיקרון קביעת גבולות רשויות הניקוז הינו על בסיס אגני היקוות טבעיים. האגן מתחיל בקו פרשת המים של הרי נצרת- גבעת המורה- הגלבוע, המים זורמים בנחלים מזרחה- לירדן.
באגן ההיקוות של הירדן הדרומי קיימים 4 נחלים מרכזיים: תבור, יששכר, חרוד ובזק ובנוסף, בשטחה נמצא נהר הירדן הדרומי.

תחומי העיסוק של רשות הניקוז מתרכזים בארבעה עוגנים עיקריים

  • שיקום, שימור ופיתוח אתרים במרחב הנחלים

  • שימור קרקע ונגר עילי

  • הסדרת תשתיות ניקוז ותחזוקתן

  • חיזוק תחושת השייכות של הקהילות באזור לנחלים ולשטחים הפתוחים

חזון רשות הניקוז

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי תוביל לשינוי בר קיימא באגן הניקוז תוך שיתוף פעולה מלא עם כלל שותפיה לעשיה וכלל הקהילות החיות ופעילות לאורך הנחלים ובאגן הניקוז. הרשות תפעל מתוך מחוייבות לאדם לסביבה ולטבע תוך לקיחת אחריות וחתירה מתמדת למקצוענות הרשות תיזום, תוביל ותשפיע במקומות בהם יכולה לחולל שינוי לטובת התושבים והטבע. עובדי הרשות יפעלו ביושרה, שקיפות וביצירתיות לצורך מענה ומתן פתרונות מהירים וחדשניים. העובדים יפעלו תוך למידה והתפתחות מתמדת, בשיתוף פעולה בתוך הצוות, עם שותפים ועם לקוחות ,דרך מתן שירות מיטבי ואדיב.
מבנה ארגוני.

יו"ר הרשות: יורם קרין, ראש מועצה אזורית עמק המעיינות
מנכ"ל הרשות: עובד יבין

לאתר>>