רישוי עסקים

אחריות המחלקה

  • אחריות על הוצאת רשיונות לעסקים, פיקוח ותקנות רישוי.
  • פיקוח תברואתי בעסקים ובמוסדות ציבוריים.
  • אחריות על היתרי רעלים לעסקים, חקלאים וכו'.

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע ורכזת רישוי עסקים

יעקב קדוש
מנהל מחלקת רישוי עסקים

מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע

מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע