אחריות המחלקה

  • אחריות על הוצאת רשיונות לעסקים, פיקוח ותקנות רישוי.
  • פיקוח תברואתי בעסקים ובמוסדות ציבוריים.
  • אחריות על היתרי רעלים לעסקים, חקלאים וכו'.

פרטי יצירת קשר

יעקב קדוש
מנהל מח' רישוי עסקים

מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע ורכזת רישוי עסקים
04-6848170
04-6848307