מהו היתר בניה?

היתר בניה הוא רישיון הבניה שניתן על ידי וועדה מקומית לתכנון ולבניה ועל פיוו ניתן לבצע עבודת בנייה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין. היתר הבניה כולל מסמך עיקרי ובו תיאור הבקשה שאושרה וגרמושקה חתומה (גרמושקה הינה מסמך המכיל פירוט תכניות הבינוי הקיימות והמוצעות, זכויות בניה ומפת מדידה). על מנת להתחיל את העבודות בפועל, יש לקבל אישור תחילת עבודות שניתן לאחר הגשת כל המסמכים והתצהירים הנדרשים.

מתי נדרש להוציא היתר?

 • בעת בניית בית/בניין חדש.
 • בעת ביצוע שינויים חיצוניים /תוספת לבית/לבניין קיים.
 • בעת ביצוע שינוי פנימי המשנה את שטח הדירה או את הקונסטרוקציה של הבניין.
 • בעת שימוש חורג מהקבוע בתוכנית בנין העיר (תב"ע).
 • בעת הריסת מבנה קיים.
 • בעת ביצוע תשתיות וחפירה.

כפי המוגדר בחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 >>

עבודות הפטורות מהיתר

על פי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014 ישנן לא מעט עבודות הפטורות מהיתר, כגון: פרגולה.

לנוחיותך, ניתן להיעזר ב "בית האינטרקאקטיבי" באתר מינהל התכנון, הממחיש את רכיבי הבנייה הפטורים מהיתר.

דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר יש לבצע דרך אתר מנהל תכנון על ידי מילוי טופס מקוון – דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.​

הליך הרישוי

להליך רישוי הבניה ארבעה שלבים.

א. בקשת מידע להיתר  

תיק מידע הינו מידע תכנוני ורשימת דרישות להגשה בשלבים הרישוי הבאים. הגשת הבקשה דרך מערכת רישוי זמין הפתוחה לבעלי מקצוע רשומים בלבד. הבקשה כוללת פרטי המבקשים ועורך הבקשה, פרטי הקרקע ופרטי הבניה המתוכננת.

יש לצרף לבקשה:

 • קבלה על תשלום אגרה בסך כ- 204 ₪ לחלקה (נכון ל-1.23)  ניתן לשלם באופן מקוון או במחלקת הגביה בטלפון הרשום מטה או להגיע בשעות הקבלה.
 • תוכנית מדידה בתוקף לחצי שנה.
 • תמונות של האתר.
 • הוכחת זיקה לקרקע (חוזה חכירה, חוזה פיתוח, נסח טאבו וכדו').

תיק המידע יימסר תוך 45 ימי עבודה ותקף לשנתיים.

ב. בקשה להיתר הבניה

כל הבקשות להיתר בניה יוגשו באופן מקוון במערכת רישוי זמין.

למצגת דגשים בהליך הרישוי>> 

 להליך הבקשה להיתר מס' שלבים מובנים במערכת רישוי זמין:

1. בקשה להיתר – תנאים מוקדמים

        דרישות לשלב זה:

 • הגשת הבקשה במערכת רישוי זמין על ידי אדריכל / מהנדס מבנים / הנדסאי אדריכלות / הנדסאי בנין.
 • מסמכי הוכחת זיקה לקרקע.
 • אישור תשלום 20% אגרת בניה משוערת, לקבלת שובר תשלום, יש למלא טופס בקשה מקוון בצירוף גרמושקה. ניתן לשלם השובר באופן מקוון או טלפונית במחלקת הגביה על פי הפרטים המופיעים מטה או בהגעה למחלקה בשעות קבלת הקהל.
 • אישורים שנדרשו בתיק המידע לשלב זה מגורמים בעלי ענין בקרקע וגורמי תשתית, כגון: חתימת ישוב, רשות העתיקות וכו'. 

מהות השלב: בדיקת תנאים מוקדמים.

תשובה: בתוך 10 ימי עבודה.

2. בקרה מרחבית והחלטת רשות רישוי  

דרישות לשלב זה: בדיקת גורמי תשתית פנימיים (מים, ביוב וחברה מפתחת).

מהות השלב: בדיקת הבקשה והצרופות ודרישה להשלמות במידה ונדרש. בסיום שלב זה, הבקשה משובצת לרשות רישוי לאישור הבקשה.

תשובה: בתוך 45 ימי עבודה מעמידה בתנאים מוקדמים.

3. בקרת תכן

דרישות לשלב זה: מסמכים בהתאם לדרישות בתיק המידע הכוללים בדיקות מקצועיות כגון: פיקוד העורף (ממ"ד), כיבוי אש, בטיחות, חישובים סטטיים.

מהות השלב: בדיקת היבטים בטיחותיים של המבנה.

תשובה: בתוך 30 ימי עבודה מעמידה בתנאים מוקדמים.

4. אגרות והיטלים

לאחר אישור הועדה על תקינות התיק ושלמותו, יקבל מבקש ההיתר שובר אגרת בניה והיטלים ע"פ חוק מהועדה, לתשלום לפני הוצאת היתר בניה.

סוגי האגרות/ההיטלים:

 • אגרת בניה: ניתן לשלם באופן מקוון או טלפונית במחלקת הגביה על פי הפרטים המופיעים מטה או להגיע בשעות הקבלה.  למחשבון אגרות>>  
 • היטל השבחה: היטל השבחה הוא תשלום חובה ע"פ חוק ובד"כ בעקבות אישור תכנית משביחה, מתן הקלה או התרת שימוש חורג המעלים את שווי המקרקעין. את היטל ההשבחה מטילה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה על הבעלים או על החוכר של המקרקעין. שיעור ההיטל הוא מחצית ההשבחה בהתאם לקביעת שמאי. פרטים נוספים על היטל השבחה ניתן למצוא באתר של מינהל תכנון>>

5. הפקת היתר

לאחר השלמת שלב תשלום האגרות וההיטלים – יופק היתר בניה, בשלב זה יימסר טופס ההיתר + גרמושקה חתומה למבקשים. שימו לב! לתחילת הבניה בפועל, יש למלא שלב "תחילת עבודות".

הקלות

בקשה להיתר הכוללת בקשה להקלה יש להגיש בהליך "הקלות" ברישוי זמין.

עם הגשת הבקשה ובדיקה ראשונית, יישלח למבקש נוסח לפרסום בעיתונים.
פרסום הקלה הוא למשך 15 יום, בו ניתן להגיש התנגדות להקלה למי שרואה עצמו נפגע מאישור ההקלה.
לאחר תום זמן הפרסום, הבקשה תיבדק בבדיקה מרחבית למשך 90 יום לכל היותר ובסופה תשובץ לדיון בוועדת משנה לאישור או לדיון בהתנגדויות באם יוגשו.
לאחר אישור הבקשה בוועדת המשנה, הבקשה ממשיכה כמו בקשה רגילה במערכת.
זמן הטיפול בבקשה עם הקלות, ארוך מזמן הטיפול בבקשה ללא הקלות.

ג. אישור תחילת עבודה

שימו לב! בשונה מהעבר היתר בנייה אינו מאפשר תחילת עבודה בשטח, אלא נדרש קבלת אישור לתחילת עבודות.

בשלב זה יימסרו אישורים לתהליך הבניה שנדרשו בתיק המידע כגון: הסכם לפינוי פסולת, הסכם מעבדת בטון, מינוי אחראי לביצוע וכו' , לאחר המצאת האישורים כנדרש, יונפק אישור תחילת עבודות.

         תשובה: בתוך 5 ימי עבודה.

ד. תעודת גמר בניה

בסיום הבניה, נדרשת תעודת גמר בניה לכל מבנה, המעידה כי הבניה עמדה בתנאי ההיתר (מחליפה את טופס 4).
לפירוט התהליך >> 

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה ועומדים כאן לשירותכם. 

קבלת קהל

           בימים ב', ה'    9:00-12:00  |  13:00-15:00

מענה טלפוני

           בימים א'-ה'   10:00-12:00  |  14:00-15:30

תהילה גפן
מזכירת הועדה לתכנון ובניה
04-6848133
04-6848301
זהבה פרץ
בודקת היתרי בניה
04-6848134
04-6848301
אסתי יפרח
בודקת היתרי בניה ומידענית
04-6848137
04-6848301
חגית אראל
בודקת היתרי בניה ומידענית
04-6848135
04-6848301