המועצה הדתית תומכת בפיתוח בתי העלמין מתקציב פיתוח מהמשרד לשירותי דת ובאחזקה שוטפת מתקציב המועצה הדתית. בתחום המועצה הדתית 18 בתי עלמין, מתוכם 14 עומדים תחת רישיון הקבורה של המועצה הדתית עמק המעיינות. בבתי עלמין בביכורה, במנחמיה ובבית יוסף, הקבורה מנוהלת ע"י המועצה הדתית, בשאר בתי העלמין הקבורה מנוהלת עצמאית על ידי הישובים.

רישיון קבורה

חברה קדישא רשאית לקבור נפטר רק עם רישיון קבורה, האחריות המשפחה לדאוג לרישיון.

  • במקרה של פטירה בבית חולים – יש לקבל רישיון קבורה במשרדי בית החולים.
  • במקרה של פטירה בבית – יש להזמין אמבולנס מד"א, על מנת שרופא מוסמך יאשר את דבר הפטירה וינפיק "הודעת פטירה". ניידת משטרה תוזמן ע"י מד"א ותנפיק "ויתור נתיחה".
    עם מסמכים אלה יש לגשת למשרד הבריאות המחוזי בצירוף ת.ז. של הנפטר, להוצאת "רישיון קבורה".
    לאחר הנפקת המסמכים יפונה הנפטר לבית החולים.
  • במקרה של פטירה בבית אבות – רופא בית האבות ינפיק "הודעת פטירה".
  • עם מסמכים אלה יש לגשת למשרד הבריאות המחוזי בצירוף ת.ז. של הנפטר, להוצאת "רישיון קבורה".
  • לאחר הנפקת המסמכים יפונה הנפטר לבית החולים.

סידורי קבורה

תיאום מקום הקבורה ומועד ההלוויה מוטל על המשפחה או על נציג מטעמה מול מזכיר המועצה הדתית או האחראי בישוב.

שימו לב! גם בעת תיאום לוויה באמצעות הטלפון, בשעות הערב, יש להגיע למשרד המועצה הדתית בשעות הבוקר לשם הגשת "רישיון קבורה". ללא רישיון קבורה לא ניתן לטפל בהליך הקבורה.

שירותי קבורה הניתנים ע"י חברת קדישא ללא תשלום:

חלקת קבר, כריית הקבר, כיסוי הקבר, טהרת הנפטר, תכריכים רגילים, חזן וצוות.

למידע נוסף אודות קבורה באתר הביטוח הלאומי >>

 

יוסי מנחם
יו"ר המועצה הדתית
04-6848181
050-5679271