קבוצת שאן הינה ארגון אזורי, כלכלי, איתן ומתחדש, התומך בשגשוג בעליו, למען קיום הציונות והחקלאות בעמק בית שאן. הארגון בבעלות קיבוצי עמק בית שאן חרט על דגלו ערכים של שיתוף פעולה, יוזמה וחדשנות, הוגנות, אחריות ומקצוענות. עם ערכים אלו פועל הארגון לביסוס, ייצוב ושיפור מתמיד של ענפי החקלאות בעמק, צרכי המשק בכלל וחברי הקהילה בפרט.

בקבוצה שני תאגידים עיקריים:

  • אחזקות שאן – ייעודה ייזום, פיתוח וניהול שיתופי פעולה קיימים, חדשים וחדשניים, תוך שימוש במשאבים אזוריים, לצמיחה ורווחת הבעלים. פעילותה כוללת את עוף טוב, הדקלאים, תמר טוב, בוסתן שאן, שמן שאן, צמח תערובות, פיתוח שאן ו- Innovalley.
  • משקי שאן – ארגון קואופרטיבי פיננסי אזורי, לתועלת הבעלים ולהשאת ריווחיהם. הארגון עוסק ברכש וגביה עבור המשקים ובעת הזו מרחיב את תחום הפעילות 'עם הפנים לתושב'.
    הפעילות כוללת תכנים שמטרתם להוזיל עלויות רכש לתושבי המועצה, לדוגמה: קבוצת רכישה בתחום הדלקים, שירותי אחזקה בבית (בעזרת תאגיד "כלים שלובים שאן"), רכש של מוצרי צריכה בעזרת מועדון הלקוחות 'משקארד', ואף הלוואות לכל מטרה בשיתוף עם "משקי פיננסים".

פרטי קשר:

טלפון  04-   |  דוא"ל  www.mishky.co.il  |  אתר  www.shan.co.il