אתר אינטרנט מוכוון שירות לתושב

הצורך: אתר המנגיש שירותים לתושבים במיקוד על יצירת חווית משתמש הנשענת על אסטרטגיית השירות לתושב – קל מותאם ויוזם

התהליך: איפיון "פרסונות" קהלי היעד והצרכים שלהם בהתייחס לכל שירות בכל מחלקה , הגדרת השירותים על ידי המחלקות ומציאת פתרונות לייעול ועדכון אופן קבלת השירות על פי הצורך (דיגיטלי, אישי, פיסי וכו') כך שתיווצר חווית משתמש קלה ונוחה.  איסוף ויצירת תוכן, עיצוב האתר, הזנת התכנים, בניית טפסים דיגיטליים, רכישת מערכת זימון תורים, יצירת ממשקי עבודה פנימיים בין מחלקתיים לצורך ייעול ושדרוג השירותים הדיגיטליים, העלאת האתר לאוויר.

התוצר: אתר אינטרנט עכשווי, מתעדכן ומתקדם אשר נותן מענה לצרכי השירות המשתנים עם מגוון שירותים דיגיטליים אותם ניתן לצרוך בכל עת ומכל מקום.

השותפים: ד"ר גלעד ארנון – רננה בן דרור, משרד עיצוב דוב אברמסון – נעה אלבז, סיטי קונקט – בניית האתר, עידית זיו – פרוייקטורית, כל מחלקות המועצה, בהובלת צוות הדיגיטל המועצתי.

מערכת דיוור ישיר לתושב

הצורך: העברת מידע באופן ישיר לתושב

התהליך: מיפוי צרכים באמצעות שליחת שאלון לתושבים, מחקר בנצ'מארק, בחינת הפלאטפורמות המצויות בשוק, קבלת החלטות ופתיחת קבוצות ווצסאפ שהיא האפליקציה הכי נפוצה ושימושית.

התוצר: 6 קבוצות ווצסאפ שבהם כ – 1200 תושבים המקבלים מידע על הפעילויות המתרחשות באזור מדי שבוע.

שותפים: ישראל דיגיטלית במסגרת תכנית 'מובילים דיגיטליים', מחלקות המועצה.

הנפקה דיגיטלית של אישור תושב

הצורך: עם קבלת הטבת המס לתושבי האזור נוצר הצורך להקל על התושב בקבלת האישור באופן קל (גם לתושב וגם לרשות)ויוזם

התהליך: חשיבה משותפת עם הספק epr (מנהל מערכות גבייה ותשלומים), סנכרון המידע במערכות כולל איסוף פרטי הקשר של התושבים, יצירת ממשק אינטרנטי להנפקת האישור באופן פשוט וקל, קמפיין פרסום לתושבים ויציאה לדרך.

התוצאה:
עם תחילת שנת המס, תושבי המועצה הזכאים להטבת מס, מורידים באופן אישי את אישור התושב לצורך קבלת ההטבה.
בשנת 2020 – הונפקו 3012 אישורים.
בשנת 2021 –  הונפקו 4255 אישורים.
גידול של כ 40% במספר התושבים שהנפיקו אישור תושב באופן דיגיטלי ועצמאי.

השותפים: חברת EPR, מנכ"לית המועצה, מח' גבייה, מח' מחשוב.