פרוטוקולים ועדת יועצים מ- 1.9.22 >>

סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך סוג קטגוריה קבצים
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים – החלטה על התקשרות 029-2022 – היתר יבילים גיל עוז תאריך: 15/08/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: היתר יבילים גיל עוז קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים – החלטה על התקשרות 014-2021 – אדריכל מעונות יום תאריך: 09/08/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: אדריכל מעונות יום קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות – פיקוח לשיפוץ והשמשת מבנים למגורים תאריך: 27/07/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: פיקוח לשיפוץ והשמשת מבנים למגורים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות – מתכנן חשמל מעונות יום תאריך: 14/06/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מתכנן חשמל מעונות יום קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות – תכנון מטבחים מעונות יום תאריך: 14/06/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: תכנון מטבחים מעונות יום קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות – יועץ גורף אגרונום_24.05.22 תאריך: 24/05/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: יועץ גורף אגרונום קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים החלטה על התקשרות 008-2021 מתכנן קונסטרוקציה למעונות יום תאריך: 12/05/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מתכנן קונסטרוקציה למעונות יום קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים החלטה על התקשרות 006-2022 תכנון מגרש ספורט ביס שקד תאריך: 12/05/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: תכנון מגרש ספורט ביס שקד קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים החלטה על התקשרות 016-2022 מדידה פוטוגרמטרית לשינוי טבע בריכות השלום תאריך: 03/05/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מדידה פוטוגרמטרית לשינוי טבע בריכות השלום קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים החלטה על התקשרות 015-2022 פיקוח שיפוצים ובינוי מגרש ספורט ביס שקד תאריך: 03/05/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: פיקוח שיפוצים ובינוי מגרש ספורט ביס שקד קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים החלטה על התקשרות – יועץ ניקוז_07.02.22 תאריך: 07/02/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: הנדסה - יועץ ניקוז קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים החלטה על התקשרות – פיקוח שיפוץ שירותים ושבילים בגן השלושה תאריך: 11/01/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: הנדסה - פיקוח שיפוץ שירותים ושבילים בגן השלושה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים החלטה על התקשרות – מפקח לשיפוץ האב בנוה איתן תאריך: 04/01/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: הנדסה - מפקח לשיפוץ האב בנוה איתן קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים החלטה על התקשרות – יועץ תנועה למרחב ביכורה וביס שק"ד תאריך: 04/01/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: הנדסה - יועץ תנועה למרחב ביכורה וביס שק"ד קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים החלטה על התקשרות – כתב כמויות שק"ד על יסודי תאריך: 04/01/2022 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: הנדסה -כתב כמויות שק"ד על יסודי קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים החלטה על התקשרות – יועץ פיקוח סלילת כביש גישה טירת צבי למתחם חינוכי תאריך: 09/09/2021 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: הנדסה - יועץ פיקוח סלילת כביש גישה טירת צבי למתחם חינוכי קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים – החלטה על התקשרות – מתכנן נוף ל- 57 יח"ד רשפים מיום 20.04.21 תאריך: 15/06/2021 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מתכנן נוף ל- 57 יח'ד רשפים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים החלטה על התקשרות – פטור ממכרז בענין יעוץ קרקע לגני ילדים במיטל ותל תאומים תאריך: 01/06/2021 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: פטור ממכרז בענין יעוץ קרקע לגני ילדים במיטל ותל תאומים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים החלטה על התקשרות – גינון בגן השלושה תאריך: 01/06/2021 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: גינון בגן השלושה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים – החלטה על התקשרות – נספח מים וביוב ל- 57 יח"ד רשפים מיום 20.04.21 תאריך: 20/04/2021 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: נספח מים וביוב ל- 57 יח'ד רשפים מיום 20.04.21 קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: החלטה על התקשרות 001-2021 תכנון גני ילדים תאריך: 06/04/2021 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: תכנון גני ילדים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים – החלטה על התקשרות – אדריכלות נוף למעונות יום תאריך: 16/02/2021 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: כללי קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים – החלטה על התקשרות – מסכרת שירותי מדידה תאריך: 05/01/2021 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: שירותי מדידה 2021-2022 קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים – החלטה על התקשרות – מודד צומת בי"ס רימון תאריך: 22/12/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מודד צומת בי"ס רימון קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים – החלטה על התקשרות – תכנון מבנה מעון יום לקשיש תאריך: 21/12/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: תכנון מבנה מעון יום לקשיש קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 13/07/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מתכנן כבישים ותנועה - 74 יח"ד מסילות קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 13/07/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: יועץ נוף - 74 יח"ד מסילות קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 13/07/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: פיקוח שיפוצים באולמות ספורט ובתי"ס קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 13/07/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: יועץ קרקע - 74 יח"ד מסילות קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 13/07/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מודד - 74 יח"ד מסילות קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 13/07/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: קונסטרוקטור - 74 יח"ד מסילות קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 13/07/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מתכנן חשמל ותקשורת - 74 יח"ד מסילות קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 13/07/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מתכנן מים וביוב - 74 יח"ד מסילות קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 13/07/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: שימור זני תמרים - חוות עדן קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 03/06/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: פיקוח שיפוץ מחסני קליטה בישובים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 03/06/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מפקח בניה בי"ס דרור קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 03/06/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: עבודות נגישות במבני המועצה קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 20/05/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: כמאות תכנון בי"ס שק"ד קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 11/05/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: הכנת תב"ע 57 יח"ד רשפים קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 03/05/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: יועץ נגישות 50 יח"ד שדי תרומות קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 02/05/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מדידת מגרש גן משחקים מיטל קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 04/04/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מתכנן מים וביוב - 50 יח"ד שדי תרומות קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 04/04/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מתכנן חשמל - 50 יח"ד שדי תרומות קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 04/04/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מתכנן נוף - 50 יח"ד שדי תרומות קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 04/04/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: מתכנן כבישים - 50 יח"ד שדי תרומות קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 04/04/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: קבצים:
מספר: 0 שם הפרוטוקול: ועדת יועצים תאריך: 15/01/2020 קטגוריה: ועדת יועצים - החלטה על התקשרות סוג: קבצים: