פעילות הפיקוח והאכיפה נועדו לשמור על הסדר הציבורי ולשפר את רמת ואיכות החיים של תושבי העמק.
הפעילות מתרכזת במניעה ואכיפת חוקי עזר של המועצה וחוקי מדינת ישראל, ומתבטאת בסיורים יזומים ברחבי היישובים והמועצה וטיפול בתלונות המתקבלות במוקד 107.

לחוקי העזר של המועצה>>

מהו מפגע סביבתי?

זיהום או פגיעה באופן המסב נזק לסביבה, וגורם לשינויי לרעה של פני הסביבה ותהליכים טבעיים בעולם.

מפגע סביבתי לרוב קשור לזיהום אוויר, זיהום הים והחופים, זיהום הקרקע, ואף רעש חזק ממקורות שונים.

סוגי מפגעים שהמועצה פועלת לאכיפתם:

כלבים

כלבים משוטטים ללא בעליהם ו/או ללא רצועה, כלבים המוחזקים ללא רישיון וכלבים שלא מחוסנים כחוק. (טיפול בכלבי בר, באחריות רשות הטבע והגנים בשת"פ מלא עם המועצה).

לעיון בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים>>

לעיון בפקודת הכלבת (1934)>>

לטבלת קנסות בתחום וטרינריה >>

ראיתם כלב משוטט? פנו למוקד 04-6588107, וישלח פקח לאזור.

פסולת בשטח ציבורי

השלכת פסולת מכל סוג שהוא בשטח ציבורי ו/או הצבת מפגע בשטח ציבורי וכל עניין היוצר מפגע בשטח הציבורי והפרטי המפריע לתושבים, לדוג. פסולת בנין, פסולת חקלאית, הבערת אש בניגוד לחוק וללא אישור ועוד.

לעיון בחוק שמירת הניקיון (1984)>>

נתקלתם במפגע מסוג זה? פנו למוקד 107, וישלח פקח לאזור.

חומרי הדברה

למסמך הנחיות, המלצות ותקנות של המשרד להגנת הסביבה בנושא שימוש בחומרי הדברה בסביבה החקלאית>>

איכות אוויר

היחידה הסביבתית בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה פועלים למניעת זיהום האוויר וצמצום השפעותיו ממכלול פעולות בעיקר מהתעשייה, כריה וחציבה. אנו פועלים לזיהוי מקורות פליטה של זיהום אוויר, ניטורם והפעלת אמצעים לצמצומן.

דיגום ארובות מפעלים: דיגום ארובה ע"פ התנאים ברישיון העסק ודיגום פתע ע"פ הצורך.

נתקלתם במפגע מסוג זה? פנו למוקד 107, וישלח פקח לאזור.

ריח

ריח הוא תחושה הנגרמת על ידי חומר ריחני או תערובת חומרים ריחניים הפועלים על חוש הריח של האדם. אפשר להגדיר ריח כזיהום אוויר – זיהום סביבתי, מטרד ואפילו כמפגע סביבתי. ריח יכול לפגוע באיכות חייו של האדם, להשפיע על בריאותו ולפגוע בערך רכושו.

במקרה של מפגע ריח חזק או חריג (שריפה שלא נראית, כימי, מתעשייה) יש לפנות למוקד הסביבה על פי הפרטים המופיעים מטה. 

אסבסט

סיבי האסבסט עלולים להשתחרר לאוויר מחומרים המכילים אסבסט. שחרור של סיבי אסבסט לאוויר מהווה מפגע ונגרם ממוצרי אסבסט פגומים, שבורים, שרופים או מתפוררים. סיבי אסבסט יכולים להימצא בקרבת מבנים המכילים מוצרי אסבסט העוברים הריסה או שיפוץ, או ליד אתר המכיל פסולת אסבסט שאינה מכוסה או מוגנת בצורה נאותה בפני סחיפת סיבים עם הרוח. בתוך הבית, ריכוז האסבסט תלוי במצב האסבסט – אם מצבו תקין או שהוא בלוי, מתפורר ושבור, דבר המגביר את הפוטנציאל של שחרור סיבים.

במקרה של זיהוי מפגע אסבסט היחידה הסביבתית פועלת עם המשרד להגנת הסביבה להסרת המפגע ע"פ החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011.

מדריך לציבור של המשרד להגנת הסביבה בנושא אסבסט >>

 נתקלתם במפגע מסוג זה? פנו למוקד 107, וישלח פקח לאזור.

רכבים נטושים או חניות מסוכנות

גרירת רכבים החונים בחניות המסכנות את עוברי האורח/רגל, חניות המפריעות לתנועה, וכל חנייה המתבצעת בניגוד לחוק, רכבים נטושים, גרוטאות רכב ורכבים העומדים בניגוד לחוק ומהווים מפגע.

נתקלתם ברכב חונה במקום אסור או במפגע? פנו למוקד 107, וישלח פקח לאזור.

שלטי פרסום

במועצה האזורית עמק המעיינות חל איסור מוחלט על תליית שלטי פרסום מכל סוג שהוא בצידי כבישים בין -עירוניים.

תליית שלטי פרסום בתוך הישובים – באחריות ואישור הנהלת הישוב.

לחוק העזר עמק המעיינות בנושא שילוט >> 

לעיון בחוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966>>

קיבלתי דוח/קנס, מה עושים?

  1. תשלום – את דוחות/קנסות האכיפה ניתן לשלם באופן מקוון >> או טלפונית במחלקת הגביה או להגיע למחלקה בשעות קבלת הקהל.
  2. ערעור – אם הנך חושב שהדוח אינו מצדק, באפשרותך לערער על הדוח ע"י כתיבת מכתב מנומק, ולשולחו לכתובת המופיעה מטה. המכתב יועבר לתובע שיקבל החלטה בעניין הדוח. קבלת תשובה  תוך 30 יום בדואר רשום.
  3. בקשה להישפט – ניתן להגיש בקשה להישפט, ללא הליך הערעור. יש למלא את הספח המצורף לדו"ח ולשולחו לכתובת המופיעה מטה.

לדיווחים סביבתיים דחופים  24 שעות ביממה – מוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה: *6911  

דוא"ל:  [email protected]  טל: 073-2733200  פקס: 08-9253461    

לדיווח במוקד המועצה: פניה מקוונת>>

פרטי יצירת קשר

יניב יפרח
מנהל מחלקת גביה

מוקד גביה
מוקד גביה

מרגלית בלום
גביה, אחראית שומה

בת אל נחום
גביה, אכיפה, הוצל"פ

שני נחום
גביה, קופה ראשית, תשלומים, הוראות קבע ואשראי

נוי הס
גביה, החלפת משלמים, מים וביוב

עדן מויאל
גביה, רכזת הנחות, פיקוח