פינוי פסולת

אחריות המחלקה

  • פינוי אשפה ביתית ותעשייתית
  • איסוף פסולת מוצקה והטמנתה
  • רכישת מיכלי אשפה, שטיפתם ואחזקתם.

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

א
מנהל מחלקת פינוי פסולת