עמותת הספורט

יעוד המחלקה:

פיתוח פעילויות, חוגים ואירועים ספורטיביים, כחלק מתרבות הפנאי האיכותית והבריאה בעמק המעיינות.

תפקידי המחלקה:

ניהול ותפעול חוגי ספורט לילדים ונוער
תמיכה במועדוני ספורט בעמק
פיקוח על תקינות מתקני ספורט בעמק
יוזמה וקידום אירועי ספורט למגוון קהלים

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

אלעד פשחור
מנהל ממחלקת ספורט