בכל יישוב במועצה פועלת עו"ס יישובית.

תפקידה של העובדת הסוציאלית היישובית

  • מתן מענה סוציאלי לצרכים העולים ברמה היישובית, המשפחתית ואישית לתושבים ולהנהלת היישוב, במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי.
  • טיפול ישיר, סנגור, תיווך, מתן ידע לשם מיצוי זכויות כאזרח, וכן בעת הצורך לשמש כמנהלת מקרה (case management).
  • מתן יעוץ לממלאי תפקידים בתחום החברתי, במטרה לסייע לפרט, למשפחה ולקהילה בעת שגרה ובעת חירום.
  • שמירת קשר רציף עם המנהיגות המקומית ועם כל המערכות המשיקות לצורך חשיבה מערכתית וטיפוח חוסן קהילתי
  • שותפות בהקמה/חברות בצוותים מקצועיים בישובים עבור יצירת תאום ותכנון פעולות קהילתיות כשירותים לאוכלוסייה ע"פ הצרכים שעלו באיתור.
  • סיוע חומרי לזכאים על פי תקנות משרד הרווחה. השירות ניתן לאחר מבחן נזקקות וזכאות ותלוי בתקציב הקיים. המסמכים הנדרשים לבדיקת זכאות: תדפיס בנק ושלושה תלושי שכר עדכניים. הסיוע ניתן כהשלמה לתוכנית ההתערבות במשפחה הנעשית על ידי העובדת הסוציאלית היישובית עם הלקוח ובשותפות אתו.

העובדות הסוציאליות מחויבות לשמירה על כללי האתיקה המקצועית, אי לכך בניית תכניות ההתערבות נעשות תוך שמירה על ערך כבוד האדם, סודיות ושותפות עם הלקוח.

קישורים למידע בנושאי רווחה>>

איך ניתן לפנות?

תושב המעוניין לקבל סיוע או ייעוץ מהעובדת הסוציאלית היישובית, מוזמן לפנות בכל אחד מאמצעי הקשר המופיעים מטה.
במקרי חירום, שלא בשעות העבודה, ניתן לפנות למוקד המועצה 04-6858107 או למוקד משרד הרווחה במספר 118 .

השירותים יינתנו לזכאים בכפוף לחוקי משרד הרווחה (עפ"י מבחני הכנסה והוכחת נזקקות).

שימו לב! יש לתאם פגישות מראש ולהגיע עם תעודת זהות בפניה ראשונה

לאיתור עו"ס ביישובך>>

מרכז גישור ודיאלוג בקהילה
מרכז גישור ודיאלוג בקהילה
04-6848240
לירון רוזנבלום
מזכירת המח' לשירותים חברתיים
04-6848240
04-6848316