יעוד:

פיתוח עשייה, מנהיגות ותרבות צעירה ביישובים ובעמק, תוך הענקת מענה לצרכים ותחומי עניין של צעירים וחיזוק היישובים בתהליכי קליטה.

תפקידי המחלקה:

פיתוח מעורבות קהילתית ועשייה של צעירים בישובי העמק וקידום יוזמות צעירות במגוון תחומים

פיתוח והכשרת עתודת מנהיגות קהילתית

קיום מרכז מידע לצעירים במגוון תחומים רלוונטיים

פיתוח וליווי ועדות / צוותי קליטה ביישובים

פיתוח ולליווי בעלי תפקידים בתחום הצעירים ביישובים (רכזים / ועדות / אחר)

ליווי קבוצות צעירות בעמק

רוני ארליכמן
רכזת צעירים
04-6848238
052-3418855
04-6848312