מהי מערכת GIS?

מערכת המידע הגיאוגרפי העירונית-  ממ"ג  (GIS- Geographic Information System מיפוי ממוחשב) הינה מערכת מידע מתקדמת המציגה מציגה מידע גיאוגרפי דיגיטלי ע"י שימוש בשכבות מידע.

מה אפשר למצוא במערכת?

גושים וחלקות, תצלומי אויר עדכניים והיסטוריים , יעודי קרקע, גבולות של תכניות, מבנים, עוד.

המערכות מקושרות לתשתית המידע ההנדסית הממוחשבת במועצה, כך שאפשר באמצעותן לקבל מידע תכנוני נוסף, כגון תכניות החלות על השטח, מהותן, תשריטים והוראות התכנית, שלבי האישור הסטטוטורי, החלטות הועדה לתכנון ולבנייה ועוד.

המערכת מאפשרת ביצוע חיפוש לאיתור כתובת, נתוני גוש חלקה, וכוללת כלים שונים לביצוע שאילתות, קבלת מידע נוסף, מדידת מרחקים, חישוב שטחים ועוד.

את כל המידע המתקבל על המסך, ניתן להפיק למפה, אותה ניתן להדפיס או לשמור כקובץ לצורך שליחה בדוא"ל או לכל שימוש אחר.

כניסה למערכת >>

סימה גורן איילה
מזכירת אגף הנדסה
04-6848130