מסלולי קליטה

אנו מזמינים אתכם לבנות את ביתכם, להיות חלק מקהילת עמק המעיינות, להצטרף לקהילות חמות ותומכות המקיימות חיי חברה ותרבות ייחודיים , מעניקות שירותי קהילה מתקדמים, מערכות חינוך – פורמאליות ובלתי פורמאליות איכותיות, מרחבים ירוקים ופינות חמד מזמינות.

ישנם 3 מסלולי קליטה לישובים:

 • קליטה ליישוב ובניה בהרחבה קהילתית.
 • קליטה לחברות מלאה בקיבוץ.
 • קליטה לחברות בעצמאות כלכלית בקיבוץ מתחדש.

קליטה לישוב ובניה בהרחבה קהילתית

תושב הנקלט לישוב יהיה חבר באגודה הקהילתית שפועלת בהתאם לתקנון האגודה  וגם חבר בוועד המקומי שפעילותו מוסדרת בהתאם להאצלת הסמכויות מהמועצה וצו המועצות האזוריות.

התושב הינו בעל זכות לבחור ולהיבחר לוועד המקומי ולוועדת הביקורת של הוועד המקומי. ובעל זכות לבחור ולהיבחר לגופים הניהוליים של האגודה הקהילתית.

עליו לשלם מיסי וועד מקומי בהתאם לחוק ומיסי אגודה בהתאם להחלטות האגודה כל שנה מחדש. התנהלותו הכלכלית מנותקת מהקיבוץ/המושב ואין לו  קשר לנכסי הקיבוץ/המושב.

רכישת מגרש ובניית בית:

 • רכישת מגרש של כ- 1/2 דונם, תשלום עבור המגרש לרשות מקרקעי ישראל.
 • פיתוח תשתיות ציבוריות – תשלום לקופת הפרויקט בחברה הכלכלית/יזם בהתאם למחיר שאושר ע"י משרד השיכון.
 • בניית הבית – בהתאם לרצון ולצרכים האישיים, בכפוף לתקנון התב"ע  של הישוב.

תהליך הקליטה:
יש לעבור תהליך היכרות בישוב וקבלה בוועדת הקבלה אזורית על מנת להתקדם בתהליך רכישת המגרש ובניית בית הקבע.

ישובים קולטים במסלול זה: שדה נחוםמעלה גלבוע, מירב, מיטל, שלפים, ירדנה, בית יוסף, רוויה, רחוב, תל תאומים, שדי תרומות.

למידע נוסף על ועדות הקבלה>>

לתרשים זרימה כללי של תהליך הקליטה>>

קליטה לחברות מלאה בקיבוץ (אגודה שיתופית-חקלאית)

חבר הנקלט לחברות מלאה בקיבוץ הינו שווה זכויות בקיבוץ – בעל זכות לבחור ולהיבחר למוסדות הקיבוץ, זכאי לאספקת שירותים ואספקת צרכיו בהתאם לאורחות החיים הנהוגים באותו הקיבוץ אליו נקלט ובעל זכויות בנכסים היצרניים של האגודה.

יותר ויותר קיבוצים מובילים לקליטת חברים במעמד של חברות מלאה על מנת לא ליצור ריבוי סטאטוסים בישוב אחד, אלא מעמד שווה של שותפים ומתוך הבנה של רצון לחיות בקהילה אחת.

רכישת מגרש ורכישת/בניית בית:

 • רכישת בית קיים – יעשה בהסכם מול הקיבוץ.
 • רכישת מגרש בקיבוץ משייך- מגרש של כ- 1/2 דונם- תשלום עבור המגרש לרשות מקרקעי ישראל.
 • בהתאם לתהליך השיוך אם בכלל בקיבוץ.
 • פיתוח תשתיות ציבוריות – בהתאם להסכמי הפיתוח של הישוב עם חברה מפתחת.
 • בניית בית- בשיטת 'בנה ביתך' או דגמים קיימים ובהתאם לתקנון התב"ע לבניה.


ישובים הקולטים במסלול זה: גשר, נווה אור, חמדיה, נווה איתןמעוז חייםכפר רופיןטירת צבישדה אליהועין הנצי"בשלוחות, רשפיםמסילות, ניר דוד, שדה נחום.

תהליך הקליטה:

בהתאם למסלול הקליטה המוסדר בתקנון של הקיבוץ וכולל המלצה של ועדת הקבלה היישובית, הצבעה בקלפי באסיפת האגודה.

שימו לב! הקיבוץ רשאי לגבות דמי כניסה מכל חבר נקלט עבור זכות שימוש בתשתיות ציבוריות מהעבר, חידוש תשתיות קיימות, שימוש בנכסים קהילתיים, בית מגורים שקיבל מהקיבוץ.

למידע נוסף על ועדות הקבלה>>

לתרשים זרימה כללי של תהליך הקליטה>>

קליטה לחברות בעצמאות כלכלית בקיבוץ מתחדש

חבר הנקלט בעצמאות כלכלית הנו חבר באגודה השיתופית חקלאית בפן הקהילתי – קיימת לו הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות הקהילתיים המנהלים את היישוב. התנהלותו הכלכלית מנותקת מהקיבוץ ואין לו קשר לנכסי של הקיבוץ.

 רכישת מגרש ורכישת/בניית בית

 • רכישת בית קיים – יעשה בהסכם מול הקיבוץ.
 • רכישת מגרש – מגרש של כ- 1/2 דונם- תשלום עבור המגרש לרשות מקרקעי ישראל בהתאם לתהליך השיוך בקיבוץ.
 • פיתוח תשתיות ציבוריות – בהתאם להסכמי הפיתוח של הישוב עם חברה מפתחת.
 • בניית בית- בשיטת 'בנה ביתך' או דגמים קיימים ובהתאם לתקנון התב"ע לבניה.

ישובים הקולטים במסלול זה: כפר רופיןנווה אור.

תהליך הקליטה:
בהתאם למסלול הקליטה המוסדר בתקנון של הקיבוץ וכולל המלצה של ועדת הקבלה היישובית, הצבעה בקלפי באסיפת האגודה.

שימו לב! הקיבוץ רשאי לגבות דמי כניסה מכל חבר נקלט עבור זכות שימוש בתשתיות ציבוריות מהעבר, חידוש תשתיות קיימות, שימוש בנכסים קהילתיים, בית מגורים שקיבל מהקיבוץ.

למידע נוסף על ועדות הקבלה>>

לתרשים זרימה כללי של תהליך הקליטה>>

צחי יוסף
מנהל הספריה האזורית
04-6851839
050-5769059