יעוד המחלקה

ארגון, הפעלה וניהול של מנגנון המועצה תוך פיתוח והכשרת ההון האנושי כגורם מרכזי בהצלחתה.

תחומי אחריות

  • לשכת מזכיר המועצה הינה ציר מרכזי בארגון והפעלה של מנגנון המועצה תוך שמירה על החוקים, הצווים והתקנות בהתאם לחוקי המדינה והחלטות הרשות.
  • מזכיר המועצה מתוקף תפקידו אחראי על על פעילות מליאת המועצה וועדותיה.
  • ניהול ההון האנושי, הכשרתו והתאמת תהליכי העבודה לדרישות ולשירותים הניתנים לשביעות רצון התושבים.
  • לשכת מזכיר המועצה אחראית על חופש המידע ומענה לציבור בהתאם לחוק.
  • ניהול מערך המידע של הרשות ובכלל זה שימור ותיעוד ההיסטוריה של המועצה ויישוביה.

שעות קבלת קהל

ימים: א'– ה' בין השעות: 08:30 – 15:30

פרטי יצירת קשר

דינה אזוגי
מזכירת מנכ"לית המועצה

מיה גומא-להב
מנכ"לית המועצה

אורית אידי
מנהלת אגף הון אנושי ומינהל

עדי פרי
מנהלת משאבי אנוש

דניאל בראון
רכזת משאבי אנוש

אילנה סלאח
מנהלת מדור שכר

גלית עאנא
מנהלת מדור משק בית

סיגל מזרחי
עובדת משק

כנרת פרץ
עובדת משק

מיה דהן
עובדת משק