ניתן לרכוש דרכנו תשמישי קדושה

מזוזות, טליתות, תפילין וכיסויים במחירי עלות.

שרה יעקב
מזכירת המועצה הדתית
04-6848180
050-8448793

מוטי פרץ
מזכיר המועצה הדתית
04-6848183
050-5576120