מכירת תשמישי קדושה

ניתן לרכוש דרכנו תשמישי קדושה:

מזוזות, טליתות ותפילין במחירי עלות.

 

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

שרה יעקב
מזכירת המועצה הדתית