יעוד המחלקה ומטרותיה:

הענקת שירותי דת לתושבי המועצה.

תפקידי המחלקה:

  • רישום לנישואין.
  • פיקוח בנושאי כשרות.
  • סיוע בתחזוקת מבנים ומתקנים הקשורים בשירותי הדת בישובים.
  • פיקוח תרבות תורנית בעמק.

פרטי יצירת קשר

שרה יעקב
מזכירת המועצה הדתית

יוסי מנחם
יו"ר המועצה הדתית

הרב שלמה אזואלוס
רב אזורי

הרב שלמה רוזנפלד
רב אזורי

מוטי פרץ
מזכיר המועצה הדתית