מועצה דתית

יעוד המחלקה ומטרותיה:

הענקת שירותי דת לתושבי המועצה.

תפקידי המחלקה:

  • רישום לנישואין.
  • פיקוח בנושאי כשרות.
  • סיוע בתחזוקת מבנים ומתקנים הקשורים בשירותי הדת בישובים.
  • פיקוח תרבות תורנית בעמק.

 

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

יוסי מנחם
יו"ר המועצה הדתית

שרה יעקב
מזכירת המועצה הדתית

הרב שלמה אזואלס
רב אזורי

הרב שלמה רוזנפלד
רב אזורי

מוטי פרץ
מזכיר המועצה הדתית