מהו רישיון עסק

 

  • על פי החוק, ישנם עסקים הטעונים רישוי עסק. רישוי העסק נועד לשמור על בריאות הציבור ובטחון שלום הציבור, איכות נאותה של הסביבה, בטיחות וגהות של העובדים ומניעת מפגעים ומטרדים.
  • רישיון לניהול עסק הינו אישור הניתן ממחלקת רישוי עסקים במועצה, לבעלי עסק, המתיר את פתיחתו וניהולו לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים. הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעלי העסק ובעלי הנכס). הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם הרשות.
  • ניהול עסק ללא רישיון הוא עברה שבגינה ננקטים הליכים פליליים.
  • לפרטים נוספים על חוק רישוי עסקים היכנסו לאתר משרד הפנים>>

 

לפני פתיחת עסק יש לבדוק את החובה להוצאת רישיון עסק. להלן רשימת העסקים הטעונים רישוי>> 

ולעומתם עסקים רבים אינם טעוני רישוי (למשל, חנויות בגדים, משרדים, מרפאות וכד').

אם יש ספק באשר לצורך ברישיון עסק, פנו אלינו ונשמח לעזור על פי הפרטים המופיעים מטה.

 

  • תהליך קבלת רישיון לניהול עסק עשוי להימשך תקופה ארוכה , מאחר שהדבר כרוך בקבלת אישורים מגופים רבים , ואישורם מותנה בעמידה בדרישותיהם ובהתאמת העסק המבוקש ל תקנות. לפיכך מומלץ לפנות בבקשה לרישיון מוקדם ככל שרק אפשר.
  • רישיון עסק מקדם את העסק– גופים ציבוריים רבים נמנעים מלהתקשר עם עסק טעון רישוי שאין ברשותו רישיון ולכן ללא רישיון עלולה להיפגע הפעילות העסקית. בנוסף לכל אלה, בשעת צרה, ללא הרישיון ייתכנו לעתים קשיים לקבל כספים המגיעים לך מחברת הביטוח.
  • אי ביצוע הדרישות יגרור סירוב למתן הרישיון. אנו ממליצים שלא לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית, כולל חתימה על חוזה ושינויים בעסק, לפני שנבדק כי יהיה ניתן לנהל במקום את העסק המבוקש ולהוציא רישיון עסק.

 

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

יעקב קדוש
מנהל מחלקת רישוי עסקים