מהו אירוע תחת כיפת השמיים?

אירוע תחת כיפת השמיים הוא אירוע רב משתתפים חד פעמי (מעל 500 איש) של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף (למשל, אירועים בפארקים, בטיילת, ברחובות, באולמות ובמקומות סגורים אחרים שלא יועדו לזאת).

האם צריך רישיון לאירוע כזה?

כן. אירוע חד פעמי חייב ברישיון עסק, אך הליך הטיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגדר.

המטרה: למסד את הטיפול באירועים המוניים חד פעמיים שנערכים בתחום השיפוט של המועצה ביוזמת המועצה, הישובים של המועצה וגורמים חיצוניים.
לנוהל אירועים חד פעמים תחת כיפת השמים>>

 עקרונות מנחים לאישור אירועים תחת כיפת השמיים

 • אירועים אשר אינם מהווים פגיעה בסביבה ובאיזון האקולוגי.
 • אירועים אשר אינם מהווים מוקד רעש והפרעה לתושבים בסביבת מגורים קרובה (עד 5 ק"מ).
 • על המפיקים לעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים עפ"י חוק רישוי עסקים, כולל עמידה בכל דרישות הביטחון, הבטיחות והתברואה כפי שנקבעו ע"י המשטרה, שירותי הכבאות, משרד הבריאות/תברואן המועצה וקב"ט המועצה.
 • המועצה רשאית לתת אישורים חריגים לאירועים שימשכו מעבר לשעות שצוינו בסעיף 1ג' וזאת על פי שיקול דעתה בלבד.
 • לא יינתן רישיון עסק למסיבה שעיקר מהותה ריקודים בשטח ציבורי והכוללת השמעת מוזיקה אלקטרונית או מוזיקה רמה אחרת, עם או ללא מכירת אלכוהול ומוצריו.
 • תהליך זה אינו מחליף את הליך רישוי עסקים המלא. על מפיקי האירוע לעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים לאירוע ע"פ חוק רישוי עסקים, ועליהם לעמוד בכל דרישות הבטיחות והתברואה כפי שנקבעו על ידי המשטרה, שירותי הכבאות ומשרד הבריאות ועל ידי המועצה האזורית.

הנחיות להגשת בקשה לקיום אירוע תחת כיפת השמיים

מועד הגשת הבקשה
הגשת הבקשה תיערך לפחות 30 ימים לפני המועד המיועד לאירוע.

איך מגישים?
יש לתאם פגישה עם רכזת/מנהל רישוי העסקים, בפגישה ימולא טופס הבקשה.

המסמכים הנדרשים:

 • מכתב המתאר את פרטי האירוע (תאריך, שעה, מספר משתתפים צפוי, פרטי מנהל האירוע, פרטי הגוף המבקש לקיים את האירוע).
 • תרשים / מפה של מקום האירוע (3 העתקים).
 • אישור בכתב מבעל הקרקע בו נערך האירוע.
 • תכנית עסק חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך (שהוסמך מטעם רשם המהנדסים).
 • תכנית בטיחות ערוכה וחתומה ע"י מהנדס בטיחות מוסמך.
 • טופס התחייבות להשארת מקום האירוע נקי ומסודר להורדה>>   למידע אודות תנאי תברואה נאותים לאירועים וירידים>>
 • תכנית הסדרי תנועה וחנייה.
 • אישור למבנים ארעיים (מהנדס קונסטרוקציה).
 • תכנית אבטחה.
 • אישור חשמלאי בודק.
 • אישור משטרה להורדת טפסים>>
 • אישור מד"א.
 • אישור משרד הבריאות חתום.
 • הפעלת דוכן מזון >>

תשלום אגרה
תשלום אגרה: 360 ₪ (נכון ל-1.22 צמוד למדד) . ניתן לשלם באופן מקוון או במחלקת הגביה (טלפונית 04-6848111 / הגעה למחלקה).

אירועים שאינם כרוכים בהוצאת רישיון עסק לאירוע המוני

 • תהלוכות שאינן נגמרות באתר שמחה פתוח.
 • הכנסת ספר תורה שאינה כרוכה בהקמת אתר שמחה מחוץ לבית הכנסת.
 • מצעד מחאה או הפגנה או כל מטרה אחרת שאינה מקהילה קהל רב המהווים את עיקר האירוע.
 • פעילות ספורט שאינה כרוכה בהקמת במה או טריבונות צפיה לקהל.
 • פעילות הנערכת בתוך בית הספר לתלמידי בית הספר שלא בתשלום ובתנאי שנערכת על ידי צוות בית הספר או המתנ"ס.
 • תערוכה בתוך מבנה קבע.
 • אירוע המוני המאורגן ע"י הצבא או המדינה ומוסדותיה.
 • טקס דתי בבית כנסת המשולב גם בהגשת מזון לאורחים, כמפורט: בר  מצווה, ברית מילה, חתונה, עליה לתורה, שבת חתן, הכנסת ספר תורה בתנאי שלא כולל חגיגה מחוץ לבית הכנסת וכד'. כמו כן ניתן להגיש לאורחי הטקס הדתי, מזון מחברת קייטרינג בעלת רישיון יצרן ורישיון עסק, בתוך תחומי בית הכנסת ובלבד שלבית הכנסת יוקצה חדר מיוחד לסידור האוכל להגשה.
יעקב קדוש
מנהל מח' אחזקה ותברואה
04-6848172
מורן פרץ
מזכירת אגף שפ"ע ורכזת רישוי עסקים
04-6848170
04-6848307