בלשכת ראש המועצה מנוהלים מדיניות המועצה, אסטרטגיה, יעדים רב שנתיים ותוכניות עבודה ופיתוח שנתיות, בשיתוף עם אנשי המקצוע ובעלי התפקידים במועצה.

מכאן מיוצגים ומקודמים ענייני המועצה, יישוביה ותושביה בפני גורמים ממשלתיים וגורמי חוץ תוך רתימתם לשותפות בפיתוח הישובים והעמק כולו.

פרטי יצירת קשר

שושי זייגרמן
מנהלת לשכת ראש המועצה

יורם קרין
ראש המועצה

אורית דהן-דורפמן
יועצת לקידום מעמד האישה, מזכירת סגן ראש המועצה ורכזת פניות תושבים

ירון שפיר
סגן ראש המועצה