בלשכת ראש המועצה מנוהלים מדיניות המועצה, אסטרטגיה, יעדים רב שנתיים ותוכניות עבודה ופיתוח שנתיות, בשיתוף עם אנשי המקצוע ובעלי התפקידים במועצה.

מכאן מיוצגים ומקודמים ענייני המועצה, יישוביה ותושביה בפני גורמים ממשלתיים וגורמי חוץ תוך רתימתם לשותפות בפיתוח הישובים והעמק כולו.

פרטי יצירת קשר

זהר אביגד
מנהלת לשכת ראש המועצה

איתמר מטיאש
ראש המועצה

מיכל אקרמן
סגן ראש המועצה