ילדים ונוער

יעוד המחלקה ומטרותיה:

פיתוח וליווי מערכות החינוך החברתי בישובי העמק, תוך קיום פעילויות אזוריות ערכיות המהוות מקור לתחושות משמעותיות ושייכות.

 

תפקידי המחלקה:

  • הכשרה, ייעוץ וליווי של בעלי תפקידים בחינוך הבלתי פורמלי.
  • קיום פעילויות אזוריות לילדים ולבני הנוער.
  • הפעלת קבוצת מנהיגות נוער אזורית.

 

שם
תפקיד
טלפון ודוא"ל

בר ששון
מנהלת מח' ילדים ונוער

בר ששון
רכזת ילדים ונוער ולהב"ה

הילה צרפתי
רכזת תנועות נוער