יעוד המחלקה ומטרותיה:

פיתוח וליווי מערכות החינוך החברתי בישובי העמק, תוך קיום פעילויות אזוריות ערכיות המהוות מקור לתחושות משמעותיות ושייכות.

תפקידי המחלקה:

  • הכשרה, ייעוץ וליווי של בעלי תפקידים בחינוך הבלתי פורמלי.

  • קיום פעילויות אזוריות לילדים ולבני הנוער.

  • הפעלת קבוצת מנהיגות נוער אזורית.

פרטי יצירת קשר

בר ששון
מנהלת מח' ילדים ונוער

הילה צרפתי
רכזת תנועות נוער

רינה ברזני
רכזת פרויקטים חינוכיים וקהילתיים